Státní zdravotní ústav upozorňuje na antibiotickou rezistenci

sobota, 11. prosince 2021, 07:55 Aktuality, Reklama MediaGuru

Státní zdravotní ústav chce kampaní upozornit na problém odolnosti mikrobiálních infekcí proti antibiotické léčbě.

Zdroj: Státní zdravotní ústav

Zdroj: Státní zdravotní ústav

V druhé polovině listopadu odstartoval Státní zdravotní ústav kampaň „Prevence antibiotické rezistence“. Jejím cílem je zvýšit v české populaci osvětu o stále vážnějším problému odolnosti mikrobiálních infekcí proti antibiotické léčbě. Snahou je přitom sdělit veřejnosti, že nadužívání a nesprávné užívání antibiotik může vést až k situaci, kdy na infekční nemoci nebudou antibiotika zabírat. 

Kampaň je k vidění v televizi, tisku a na internetu. Pracuje s odlehčeným konceptem, který má za úkol veřejnost vtipně zaujmout a až pak poukázat na vážný rozsah problému.

„Lehká forma umožňuje udržet pozornost dost dlouho na to, abychom doručili celé sdělení o správném chování. Nebezpeční nesprávného použití antibiotik nejprve dokládáme na riziku pro samotného uživatele a až ve druhé řadě pro celou společnost. Pracujeme s odlehčenými, srozumitelnými ilustracemi, což podtrhuje pozitivní vyznění. Kampaň navíc díky nim vybočí z řady farmaceutických reklam, kterými je mediální prostor na přelomu podzimu a zimy přesycen,“ říká David Palivec z agentury Remmark, jež se na přípravě spolu s McCann Prague podílela. 

Kampaň je doplněna PR aktivitami a komunikací na sociálních médiích. Důležitou součástí je úvodní píseň, která doprovází reklamní spot, ale funguje také samostatně v rádiích. Píseň složil Jan Pokorný a nahrál Jiří Burian.

Komunikaci doplňuje průzkum agentur Remmark a Engage Hill, který zkoumá postoje a chování české veřejnosti vzhledem k užívání antibiotik a dopady, které na ně má probíhající kampaň. Výzkum probíhá na vzorku 2000 respondentů populace České republiky 16–65 let. Už nyní například prozrazuje, že o pojmu „antibiotická rezistence“ u nás neslyšela ani polovina dotazovaných (pouhých 43,5 %). V cílové skupině vysokoškoláků se s pojmem antibiotická rezistence setkali dva ze tří (64,6 %), což dokazuje důležitost osvěty. 

Projekt byl podpořen grantem z Fondů EHP 2014–2021 z programu Zdraví.

-stk-