Konsolidované tržby Czech Media Invest přesáhly 9 mld. Kč

pátek, 28. ledna 2022, 13:15 Aktuality, Tisk, Rádio MediaGuru

Konsolidované tržby Czech Media Invest, kterou vlastní Daniel Křetínský, Patrik Tkáč a Roman Korbačka, dosáhly v předloňském roce 9,066 mld. Kč.

Zdroj: MediaGuru.cz

Zdroj: MediaGuru.cz

Konsolidované tržby společnosti Czech Media Invest (CMI), kterou vlastní Daniel Křetínský, Patrik Tkáč a Roman Korbačka, dosáhly v předloňském roce 9,066 mld. Kč. Díky finančním výnosům dosáhl zisk v roce 2020 výše 1,7 mld. Kč.

Do výsledku jsou započítány všechny mediální aktivity CMI nejen v Česku (tisk, rádio, internet, polygrafie, distribuce, knihy), ale i v zahraničí, jako jsou vydavatelské aktivity ve Francii včetně vydávání magazínu Elle nebo rádia v Rumunsku. V konsolidovaném výsledku jsou tak začleněny např. společnosti Czech News Center, Czech Print Center, PNS, Regie Radio Music, Czech Radio Center, CMI France, International Media Invest, GjirafaTech, CMI News, Knižní Holding, Neoluxor či Euromedia Group.

Základní ukazatele hospodaření Czech Media Invest (tis. Kč)

  2020 2019
tržby celkem 9 066 174 9 418 896
tržby z prodeje novin a časopisů 5 610 529 5 278 688
tržby z inzerce 2 838 077 3 504 966
tržby z prodeje tiskových výrobků 56 083 21 970
ostatní tržby 561 485 613 272
provozní výsledek hospodaření 89 569 -94 143
čisté finanční výnosy 1 694 229 -677 594
zisk/ztráta za účetní období 1 722 666 -319 770

Zdroj: výroční zpráva Czech Media Invest 2020

„Očekává se, že v průběhu dalších let společnost bude vykazovat kladný hospodářský výsledek. Prostředkem k tomu bude jednak rozvoj současných platforem a případně selektivní akvizice, které by vhodně doplnily současné portfolio," uvádí vedení společnosti ve výroční zprávě za rok 2020.

-mav-