Operátoři i TV Nova chtějí řešit společně „přeskakování reklamy"

středa, 23. února 2022, 23:10 TV MediaGuru

IPTV operátoři považují za nutné, aby se o změně v nabídce, týkající se přeskakování reklamy ve zpětném zhlédnutí, jednalo s ohledem na potřeby zákazníků a aby se diskuse vedla napříč trhem. S tím souhlasí i TV Nova.

Setkání operátorů a TV vysílatelů se uskutečnilo v sídle Hospodářské komory ČR, zdroj: MediaGuru.cz

Setkání operátorů a TV vysílatelů se uskutečnilo v sídle Hospodářské komory ČR, zdroj: MediaGuru.cz

IPTV operátoři považují za nutné, aby se o případné změně v jejich nabídce, spočívající v úpravě možnosti přeskakovat reklamy ve zpětném zhlédnutí, vedla diskuse napříč trhem, která by směřovala k lepší připravenosti na takové změny. Vyplynulo to ze středečního setkání operátorů a zástupců televizního vysílání na půdě Hospodářské komory ČR. Do diskuse chce teď vstoupit i televize Nova, která sice zákaz přetáčení reklam ve zpětném zhlédnutí nepožadovala, ale domnívá se, že by bylo dobré najít shodu na jednotném tržním standardu. Ten by měl chránit zájmy operátorů i vysílatelů zároveň.  

Setkání na půdě Hospodářské komory bylo svoláno na základě nedávných kroků TV Prima, která v únoru oznámila, že se s O2 nedohodla na nových podmínkách distribuce kvůli zákazu přetáčení reklamy ve zpětném zhlédnutí a od začátku března hrozilo, že se její kanály neobjeví v nabídce O2 TV. Prima ale v tomto týdnu informovala, že termín pro uvedení nových podmínek pro přetáčení reklamy ve zpětném zhlédnutí posouvá na začátek června. Zástupci TV Prima se středečního setkání neúčastnili. Dopředu oznámili, že právníci televizní skupiny považují setkání za velmi problematické „zejména s ohledem na možnost považovat takovéto jednání za koordinovaný postup mezi soutěžiteli, jež patří mezi zákonem zakázané tržní praktiky“. Hospodářská komora ústy svého prezidenta Vladimíra Dlouhého ale sdělila, že právníci Hospodářské komory tento názor nesdílejí.

Z diskuse rovněž vyplynulo, že téma možných úprav při přeskakování reklamy se na trhu řeší už zhruba dva roky, ovšem spíš na teoretické a technické rovině a méně v otázce monetizace produktu. Operátorům navíc od Primy údajně chybělo jasné zadání, příprava měla probíhat chaoticky a komunikace vázla.

Přestože někteří operátoři posun termínu na červen vítají, v diskusi převažoval názor, že ani tříměsíční odklad příliš nevyřeší a že problém se na konci května vyjeví znovu. „Vysílatelé mají právo upravit si svůj byznys model, ale my máme problém se způsobem, kterým se to dělo a kterým se to děje. Je to odklad, a ne řešení. Pokud se nestane něco zásadního, tak to bude stejné,“ uvedl v diskusi Jan Klouda ze společnosti Vodafone. „Měli bychom diskutovat a nalézt kompromisní řešení (přijatelné pro operátory i vysílatele, pozn. red.), a ne že vítěz bude jen jeden. Nesmí se ignorovat potřeba provozovatelů převzatého vysílání a našich spotřebitelů,“ dodal.

„Chceme, aby diskuse pokračovala a chceme hledat směr, aby produkt zůstal zachovaný, správný a abychom si nezničili to, co zákazníci chtějí,“ připojila Anna Lenerová z O2.

Obava o to, že diváci kvůli sporům mezi vysílateli a operátory a kvůli zhoršení kvality produktu začnou od služeb provozovatelů převzatého vysílání odcházet, v debatě také rezonovala. I v té souvislosti, že tuzemský trh čeká letos zvýšená konkurence příchodem nových hráčů placeného videostreamingu (SVOD) a že diváci mohou kvůli nespokojenosti utéct i k nim.  

TV Nova, která od operátorů zákaz přeskakování reklam ve zpětném zhlédnutí nepožadovala, si podle Štěpána Peichla, ředitele právní sekce, uvědomuje, že technologický vývoj jde dopředu a že diváci používají TV způsobem, který jim vyhovuje. Proto souhlasí s tím, aby se vzniklý časový prostor využil k diskusi o standardu, který televizním vysílatelům umožní udržovat byznys model postavený především na výnosech z reklamy a operátorům zároveň umožní zachovat produkt v odložené sledovanosti v takové podobě, která pro ně bude dostatečně atraktivní a povede k tomu, že nebudou hledat jiné cesty. „Zástupci TV a operátorů by měli vytvořit nějaké základní parametry, na čem se chceme domlouvat – zda na technické, nebo produktové standardizaci – a tyto bychom zkonzultovali s ÚOHS a vysvětlili bychom, že bez nalezení industriálního standardu vznikne řada řešení, která poškodí průmysl a zákazníky,“ uvedl. Dodal také, že Nova zatím svůj obchodní model nestavěla na monetizaci reklamy ve zpětném zhlédnutí, růst podílu odložené sledovanosti ale vnímá a ví, že „dříve nebo později“ nastane situace, kdy únik GRP bude hraniční. Zdůraznil rovněž, že Nova vnímá operátory jako své partnery.

Zástupci menších operátorů, kteří se i přes nesouhlas se změnami ve své nabídce připravili na nové podmínky od 1. března, si nemyslí, že posun na červen něco vyřeší. Obávají se také toho, že v období do června vzniknou zase další standardy, které mohou být pro diváky matoucí.

Setkání ale vyznělo tak, že operátoři se teď s televizními vysílateli budou se souhlasem ÚOHS snažit najít technické řešení.

-mav-