V Radě ČT mohou usednout Racek, Savický či Šarapatka

čtvrtek, 24. února 2022, 19:55 Aktuality, TV, Rádio MediaGuru

Volební výbor Poslanecké sněmovny zúžil počet kandidátů pro volby do Rady České televize a Rady Českého rozhlasu.

Volební výbor Poslanecké sněmovny zúžil počet kandidátů pro volby do Rady České televize a Rady Českého rozhlasu. Pro celkem šest míst v Radě ČT vybral 18 kandidátů, pro jedno místo v Radě ČRo kandidáty tři. Tyto kandidáty doporučí volební výbor poslancům pro finální volbu. Uskutečnit by se měla tajně. 

Do závěrečného kola volby postoupili někteří bývalí radní, např. Zdeněk Šarapatka, Daniel Váňa nebo Luboš Beniak. Nejvíce hlasů pro volbu do Rady ČT získal dřívější ředitel (do r. 2013) Televizního studia Ostrava Ilja Racek (15). Pro volbu do Rady ČRo poslanci výboru nejčastěji nominovali historika Jaroslava Šebka

Seznam všech kandidátů pro finální volbu uvádíme níže včetně počtu hlasů, které v tajné volbě volebního výboru získali.

Výběr kandidátů na 5 míst do Rady ČT

pořadí jméno kandidáta navrhující organizace počet hlasů
1. Mgr. Ilja Racek, Ph.D. Diecézní charita ostravsko-opavská 15
2. PhDr. Nikolaj Savický, Ph.D. Vltavan, spolek 14
3. Dr. Zbigniew Jan Czendlik Cesta 121, občanské sdružení 10
4. Mgr. Jan Mikuláštík Orel, spolek 10
5. Ing. Jan Novák, MBA ARS METROPOLIS, z.s. 10
6. PhDr. Ivana Chmel Denčevová Sdružení PAMĚŤ, z.s.  10
7. prof. PhDr. Jiří Voráč, Ph.D. Národní divadlo Brno, p. o. 9
8. Beniak Luboš Nadace Charty 77 9
9. Jiří Padevět Muzeum paměti XX. století, z.ú. 9
10. PhDr. Monika MacDonagh-Pajerová 1. Anglo-americká vysoká škola, z. ú., 2. Český filmový a televizní svaz FITES, z.s.,  9
11. RNDr. Tomáš Řehák 1.JUNÁK - Český skaut, z.s., 2. Česká rada dětí a mládeže 9
12. Ing. Radek Žádník Muzejní spolek Dobříšska, z.s. 9
13. Mgr. Michal Schuster, MBA Vyšší odborná škola publicistiky 9
14. Ing. Petr Brozda MUSICA TEMPLI, spolek pro studium duchovní hudby 8
15. Mgr. Daniel Kolský Federace židovských obcí v ČR 8

Výběr kandidátů pro volbu na 1 místo do Rady ČT

pořadí jméno kandidáta navrhující organizace počet hlasů
1. PaedDr. Zdeněk Šarapatka, Ph.D. 1. ARAS, z. s. Asociace režisérů, scénáristů a dramaturgů, 2. APA- Asociace producentů v audiovizi 9
2. Mgr. et MgA. Karolína Rezková APA- Asociace producentů v audiovizi 8
3. PhDr. Ing. Daniel Váňa, PhD. Vysoká škola ekonomická v Praze 8

Výběr kandidátů pro volbu do Rady ČRo

pořadí jméno kandidáta navrhující organizace počet hlasů
1. doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D., DsC.  Akademie věd České republiky 9
2. Kamil Machart Český filmový a televizní svaz FITES, z.s. 8
3. Stanislav Zdílna Českojiřetínský spolek - spolek pro oživení Krušnohoří 8

Zdroj: Volební výbor PSP ČR, www.psp.cz

-mav-