Deníky zdarma udržují čtenost a zvyšují tím podíl na trhu

pondělí, 14. března 2022, 07:25 Tisk MediaGuru

Čtenost deníků zdarma se v posledních více než deseti letech nesnížila, což se ve struktuře čtenosti českých deníků odrazilo na jejich rostoucím podílu.

Zdroj: Shutterstock

Zdroj: Shutterstock

Souhrnná čtenost deníků, které jsou v rámci výzkumu čtenosti Media projekt označované jako bezplatné, v průběhu poslední více než dekády nerostla, ale ani neklesala. To společně s klesajícím trendem ostatních typů deníků na celkové čtenosti znamená, že jejich podíl na čtenosti se v průběhu posledních let významně zvyšuje. Zatímco ještě v roce 2010 představoval tento podíl devět procent, podle posledních výsledků za druhé pololetí roku 2021 se téměř zdvojnásobil na 17 %. To znamená citelnou změnu, jak je v českém prostředí rozložena čtenost mezi jednotlivé typy deníků. 

Podíl typů deníků na čtenosti (%)

Zdroj: Media projekt, 3+4Q/2021, Unie vydavatelů, ASMEA, Median, Stem/Mark

Souhrnná čtenost deníků označovaných jako bezplatné představovala v druhém loňském pololetí v průměru téměř 400 tisíc čtenářů na vydání. Celostátní deníky četlo v průměru 1,5 mil. čtenářů a regionální deníky 425 tisíc čtenářů. Celostátní deníky tak zůstávají s podílem 65 % nejsilnější v celkové čtenosti deníků v České republice. 

Do kategorie deníků zdarma jsou řazeny deníky Metro a a E15. Oba lze už ale zakoupit i ve volném prodeji. Pro Metro je distribuce zdarma stále převažující, zatímco E15 i výtisky distribuované do kancelářských center, kde jsou pak k odběru zaměstnancům zdarma, zpoplatňuje. V letošním lednu denně v průměru distribuoval 13 tisíc výtisků. Deník Metro v průměru denně v lednu distribuoval téměř 200 tisíc výtisků (zdroj: ABC ČR). Aktuálně se v distribuci vrátil i k využívání stojanů v pražském metru

Z grafů níže je patrné, že oba deníky v kategorii bezplatných svou čtenost v posledních více než 12 letech udržely a v druhém pololetí 2021 vykazovaly podobnou čtenost jako ve druhém pololetí roku 2010. Deník Metro je zároveň nejčtenějším pražským deníkem

Zdroj: Media projekt, Unie vydavatelů, ASMEA, Median, Stem/Mark

Zdroj: Media projekt, Unie vydavatelů, ASMEA, Median, Stem/Mark

Zdroj: Media projekt, Unie vydavatelů, ASMEA, Median, Stem/Mark

Zdroj: Media projekt, Unie vydavatelů, ASMEA, Median, Stem/Mark

-mav-