AKA: Investice do komunikace letos porostou dvouciferně

čtvrtek, 7. dubna 2022, 10:35 Reklama MediaGuru

Asociace komunikačních agentur očekává v letošním roce růst investic do marketingové komunikace o 12 %. Dynamika investic má tak oproti předešlým letům zrychlit.

Zdroj: Shutterstock

Zdroj: Shutterstock

Reklamnímu trhu se v České republice, i přes stálou přítomnost covidu, v roce 2021 poměrně dařilo. Podle dat z Aktivačního výzkumu, který pro Asociaci komunikačních agentur (AKA) zpracovala výzkumná agentura Nielsen Admosphere, dosáhl trh objemu 124,7 miliard korun (meziročně růst o 4,2 %). „Z výsledků výzkumu lze vypozorovat, že se zadavatelům, pokud jde o objem investic, vrátil optimismus. Svoji roli sehrála i odložená spotřeba domácností,“ uvádí ředitel AKA Marek Hlavica.

Podle výzkumu se očekává, že se v roce 2022 celkový objem trhu dostane až na hodnotu 139,4 miliardy korun a ve srovnání s rokem 2021 vzroste o 12 %. Reklamní trh se skládá z mediálních a nemediálních kanálů. V roce 2022 je očekáván u mediálních nárůst o 6,1 %, na celkovou hodnotu 77,1 miliard a u nemediálních o 19,7 %, na celkovou hodnotu 62,3 miliard.

„S ukončením pandemie lze očekávat silný nárůst aktivačních kampaní, ať již v oblastech podpory prodeje, tak relationship či event marketingu. Tlak zadavatelů na splnění obchodních cílů bude letos enormní, což potvrzují i celková čísla růstu nemediálního trhu, který svou dynamikou výrazně překonává očekávanou inflaci roku 2022,“ uvádí David Čermák ze sekce aktivačních agentur AKA.

Zdroj: AKA, Nielsen Admosphere

Zdroj: AKA, Nielsen Admosphere

Zdroj: AKA, Nielsen Admosphere

Zdroj: AKA, Nielsen Admosphere

Podle dat Nielsen Admosphere z jara 2022 se v top 10 největších zadavatelů reklamy, co do objemu investování finančních prostředků, dlouhodobě drží obchodní řetězce. V loňském roce první tři místa opět zaujal Lidl, Kaufland a Albert. Oproti roku 2020 se však jejich investice rapidně nenavyšovaly. „Obchodní řetězce si udržely dominantní postavení. Zároveň je evidentní, že se jednak domácnosti začaly opět starat o své vybavení a jednak se začali spotřebitelné více starat sami o sebe. ,Chléb a hry‘ prostě platí v každé době,“ popisuje ředitel ASMEA (Asociace mediálních agentur) Ondřej Novák.

Roste online a mobilní podpora

Největší prostor mezi nemediálními kanály zaujímá online a mobilní podpora, která vzrostla o 27 %. A tvoří pětinu výdajů do nemediálních kanálů. Tento trend se dá očekávat i v příštích letech. Největší negativní dopad očekávají marketingoví pracovníci v oblasti dárků a dárkových předmětů. Stále se ještě zcela nevzpamatovaly eventy a direct marketing. Vrací se pak především investice do produkce reklamy a sponzoringu.

Hodinové sazby se vyvíjejí podle inflace

Průměrný růst hodinových sazeb reklamních a marketingových agentur se v lednu 2022 meziročně navýšil o 5,5 %. Důvodem je zejména míra inflace druhého pololetí roku 2021 a její stále rostoucí trend. Dle očekávaní roste reklamní trh zejména v oblastech s vyšší mírou vstupů náchylných právě k inflaci (cena práce, cena energie a materiály nutné pro reklamní produkci).​ Vychází to z pravidelného ročního průzkumu hodinových sazeb v oboru, který ukazuje průměrné ceny na trhu komunikačních agentur.

Stát nedostatečně komunikoval s občany

Na základě dat z každoroční analýzy společnosti CEEC Research pro Asociaci komunikačních agentur (AKA) a Asociaci public relations (APRA) vyplývá, že objem loni vypsaných veřejných zakázek tvořil jen 1,5 % z celkového komunikačního trhu. Celkově bylo v roce 2021 zadáno ke zhotovení 686 zakázek v celkové výši 1,8 miliardy. Česko podle AKA zaostává za zeměmi západní Evropy, ve kterých tyto zakázky představují 15-20 % trhu. 

-mav-