SPIR: Internetová reklama v roce 2021 předběhla televizi

pondělí, 11. dubna 2022, 08:15 Internet & Mobil, Reklama MediaGuru

Objem internetové reklamy podle profesního sdružení SPIR loni meziročně rostl o 22 % a dosáhl dosud nejvyšších hodnot. Podle údajů SPIR také internet poprvé předběhl výši investic do televizní reklamy.

Zdroj: Shutterstock

Zdroj: Shutterstock

Výdaje do online reklamy na českém trhu loni dosáhly 48 miliard korun. Jedná se o dosud nejvyšší investice, oproti roku 2020 jde o 22% nárůst, na kterém se v absolutních hodnotách nejvíce podílela display reklama (+21 %) a reklama ve vyhledávání (+27 %). Údaje pocházejí z výzkumu inzertních výkonů internetové reklamy, který pro Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR) realizuje agentura Median.

Z pohledu způsobu obchodování inzertního prostoru rostl programatický nákup display reklamy o 25 %. Očekávání pro rok 2022 je 12% růst investic do online reklamy.  

Vzhledem k tomu, že výkon všech ostatních mediatypů na trhu je udáván v ceníkových cenách, ale objem internetové inzerce je tvořen ceníkovými i čistými cenami, rozhodl se SPIR výzkum pro rok 2021 metodicky upravit, aby bylo možné porovnávání s ostatními mediatypy. Úprava metodiky spočívá v přepočítání celkového výkonu onlinu na ceníkové ceny. Výkon online reklamy tvořený součtem ceníkových a čistých cen v loňském roce dosáhl 48,3 mld. Kč. V ceníkových cenách se jedná o objem 96,6 mld. Kč, což podle SPIR znamená, že internet byl loni inzertně nejsilnější mediatyp.

„Internet neustále posiluje svoji pozici komunikačního kanálu, což je v postcovidové době pozitivní zpráva. Při pohledu přes ceníkové ceny, které umožňují srovnání s ostatními mediatypy, je se svým výkonem téměř 97 miliard korun jeho dominantní pozice jednoznačná,” komentoval výsledky výzkumu Michal Hanák, předseda výkonné rady SPIR.

Zdroj: SPIR, MEDIAN, ppm factum, březen 2022

Zdroj: SPIR, MEDIAN, ppm factum, březen 2022

Zdroj: SPIR, MEDIAN, ppm factum, březen 2022

Zdroj: SPIR, MEDIAN, ppm factum, březen 2022

Zdroj: SPIR, MEDIAN, ppm factum, březen 2022

Zdroj: SPIR, MEDIAN, ppm factum, březen 2022

Zdroj: SPIR, MEDIAN, ppm factum, březen 2022

Zdroj: SPIR, MEDIAN, ppm factum, březen 2022

Zdroj: SPIR, MEDIAN, ppm factum, březen 2022

Zdroj: SPIR, MEDIAN, ppm factum, březen 2022

Zdroj: SPIR, MEDIAN, ppm factum, březen 2022

Zdroj: SPIR, MEDIAN, ppm factum, březen 2022

Pro porovnání velikosti inzerce za celé mediatypy byly použity údaje z monitoringu reklamních investic Nielsen Admosphere. Na online reklamu, přepočtenou pro účely srovnání s ostatními mediatypy do ceníkových cen, připadá podle SPIR 50,2% podíl (96,6 mld. Kč). Následuje televize s 64,4 mld. Kč (podíl 33,4 %).

Podíl mobilní display reklamy (reklamy na mobilních zařízeních a reklamy cílené na mobilní zařízení) z celkové display reklamy byl 45 % (14,6 mld. Kč), meziročně vzrostla o 45 % a pro letošní rok je u ní odhadován 15% růst.

Programaticky obchodovaná reklama, která se týká prostoru v reklamních obsahových sítích a RTB způsobu prodeje, dohromady tvořila 65% podíl z celé display reklamy (21 mld. Kč) a meziročně vzrostla o 25 %. Odhad pro letošní rok je růst o 13 %. Do programatického displeje patří inzertní výkon obsahových sítí (jako např. Seznam Sklik, Google Ads, Facebook, Instagram a další) a také výkon inzerce skrze systémy DSP/SSP.
Dlouhodobý růst je jasně patrný u display reklamy a reklamy ve vyhledávání.

Výzkum probíhal v lednu a únoru 2022 a zapojili se do něj internetoví provozovatelé, mediální, digitální a specializované agentury, reklamní síť i přímí inzerenti. Metodika výzkumu a její úpravy pro rok 2021 jsou popsány zde.

-mav-