Na český trh vstupuje výzkumná platforma GWI

čtvrtek, 19. května 2022, 17:15 Aktuality, Výzkum MediaGuru

Ve spolupráci s Publicis Groupe nabídne GWI nově data o českých spotřebitelích.

Zdroj: FB GWI

Zdroj: FB GWI

Výzkumná platforma GWI vstupuje ve spolupráci s Publicis Groupe do České republiky, od 19. května nabízí nově data i za český trh. 

GWI mapuje spotřebitelské chování ve 48 zemích na vzorku čítajícím téměř jeden milion respondentů. Pokrývá širokou škálu témat od konzumace médií přes životní styl, chování na internetu až po výzkum značek a nákupní chování. 

V České republice bude GWI čtvrtletně zkoumat vzorek 1250 respondentů z řad internetové populace prostřednictvím online dotazníků. Sada dotazníkových otázek je stejná jako ve zbytku světa, liší se pouze ve výčtu konkrétních lokálních značek a služeb v jednotlivých segmentech. Úvodní kolo sběru dat proběhlo v prvním čtvrtletí letošního roku, data z něj jsou dostupná od 19. května, a to jak na online platformě GWI, tak v plánovacích nástrojích Publicis Groupe. 

„Data z GWI jsou tu od toho, aby lidem v marketingu pomohla do hloubky pochopit chování jejich cílových skupin, a to jak na lokální, tak na globální úrovni. Jsme rádi, že můžeme přidat Českou republiku jako náš 48. trh a spolupracovat zde s naším spolehlivým dlouholetým partnerem Publicis Groupe na poskytování dat, která jsou pro český trh vysoce relevantní,“ říká Jason Mander, Chief Research Officer, GWI.

Data z výzkumu GWI jsou specifická svou jednotnou metodikou a strukturou otázek. Nabízejí možnost porovnání dat napříč jednotlivými trhy od Německa přes Polsko až po USA. Studie dále umožňuje snadnou vizualizaci dat, jejich propojení s běžně používanými nástroji a také flexibilně reagovat na aktuální změny na trhu.

GWI vstupuje do Česka ve spolupráci s komunikační skupinou Publicis Groupe, která se podílela na lokalizaci studie pro místní trh. Jako partner projektu má Publicis k dispozici česká data jako první na trhu a navíc se nyní Česká republika stává součástí na míru vytvořené globální studie PACE, kterou pro Publicis Groupe rovněž realizuje GWI.

„Data z GWI nabídnou nový pohled na českou internetovou populaci. V rámci Publicis Groupe navíc rozšíří možnosti využití našeho globálního nástroje pro strategické plánování CX Tool, který využívá GWI jako jeden ze základních datových zdrojů. Osobně se těším na souvislé šetření služeb, jako jsou různé online nebo mobilní platební systémy, streaming videa i audia, a také informace o uživatelích platforem jako je AirBnB, Booking nebo třeba Uber, Bolt a Liftago,“ uvádí Aleš Švarc, Head of Reporting and Insights skupiny Publicis Groupe, který se podílel na formulaci otázek pro český trh.

„Partnerství s GWI je pro nás strategicky důležité. V Praze máme regionální hub pro data, technologie a CRM a pracujeme pro řadu globálních klientů. Hlavně na těchto mezinárodních projektech pro velké klienty jsme cítili určité limity vyplývající z absence dat o českém trhu, která by byla porovnatelná s údaji z ostatních zemí. Proto jsme se rozhodli přivést GWI na český trh,“ doplňuje Tomáš Varga, CEO Publicis Groupe pro střední Evropu.

-stk-