Poslanci: Rada ČT nevysvětlila, jak hlasovala o bonusu pro GŘ

úterý, 17. května 2022, 19:30 Aktuality, TV MediaGuru

Volební výbor Poslanecké sněmovny v úterý konstatoval, že neobdržel od Rady České televize požadované informace.

Zdroj: ČT

Zdroj: ČT

Volební výbor Poslanecké sněmovny v úterý konstatoval, že neobdržel od Rady České televize požadované informace, které se týkaly vysvětlení, jak rada postupovala při hlasování o snížení odměny pro generálního ředitele ČT Petra Dvořáka v červnu 2021.

Na zmíněném jednání Rady ČT členové rady pěti hlasy snížili odměnu GŘ Petru Dvořákovi za rok 2020 o třetinu. Podle volebního výboru ale pět hlasů z tehdy 11 radních k přijetí rozhodnutí nestačilo.

Volební výbor proto letos v dubnu konstatoval, že usnesení Rady České televize z června 2021 nebylo v souladu se zákonem  o České televizi, neboť pro přijetí návrhu bylo třeba nadpoloviční většiny hlasů všech členů Rady České televize. Podle zápisu z 9. jednání Rady České televize ze dne 23. 6. 2021 pro přijetí usnesení hlasovalo pouze 5 členů Rady České televize, 1 hlasoval proti a 3 se hlasování zdrželi.

Radu České televize proto v polovině dubna poslanecký volební výbor požádal o informaci, jakým způsobem napravila výše uvedený postup a také o vysvětlení, jak bylo hlasováno o usneseních přijímaných Radou České televize v období od 1. ledna 2021 do 14. dubna 2022, a to do 30 dnů. 

Protože do dnešního dne odpověď od Rady ČT výbor neobdržel, schválil výše zmíněné usnesení. Na návrh poslance Jana Laciny (PirSTAN) pro něj hlasovalo 14 poslanců, dva se zdrželi a nikdo nebyl proti. Předseda výboru Aleš Juchelka (ANO) přečetl poslancům vyjádření od předsedy Rady ČT Pavla Matochy, ve kterém se Matocha omluvil za nedodání informací, což vysvětlil tím, že Rada ČT se schází až 18. května a nemohla tedy o věci diskutovat.

Rada ČT se zodpovídá Poslanecké sněmovně, ta ji může odvolat, pokud jsou naplněny zákonné podmínky. Rada má ze zákona 15 členů, usnesení přijímá nadpoloviční většinou hlasů všech přítomných členů. V některých případech, k nimž patří i otázky mzdy generálního ředitele, ale přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou všech členů. 

-mav-