Víkendová akce: Proč je důležitý seberozvoj a duševní zdraví?

čtvrtek, 12. května 2022, 17:20 Aktuality, Lidé MediaGuru

Produkční platforma Méně je více pořádá o víkendu dvoudenní program složený z přednášek a workshopů zaměřených na téma tělo, mysl a duše.

Místo konání víkendové akce Objev se!, zdroj: Méně je více

Místo konání víkendové akce Objev se!, zdroj: Méně je více

Produkční platforma Méně je více pořádá o tomto víkendu 14.-15. května 2022 dvoudenní program složený z přednášek, workshopů a zážitků zaměřených na téma tělo, mysl a duše. Akce s názvem Objev se! je určena všem lidem, kteří si pomocí seberozvojových aktivit chtějí zkvalitnit život. Uskuteční se v Praze na Hradčanech ve Villa Pellé.

Téma seberozvoje a obavy z možného vyhoření jsou v souvislosti s tíživější sociální skutečností stále naléhavější a týkají se i profesionálů v komunikačním odvětví, marketingu a médiích. „Čísla podle průzkumů Národního ústavu duševního zdraví hovoří o velkém nárůstu nespokojenosti a osobnostního vyhoření. Společně s tím roste logicky počet lidí, kteří si tento fakt uvědomují a začínají se zajímat, jak podobným situacím předcházet," říká k současnému vývoji Vladimír Dolejš z platformy Méně je více

Detailnější odpovědi můžete číst níže.

Vladimír Dolejš, zdroj: Méně je více

Vladimír Dolejš, zdroj: Méně je více

Otázky pro Vladimíra Dolejše

Na nadcházející víkend připravujete event zaměřený na seberozvojové aktivity. Proč volíte zrovna toto téma?

Naše produkční platforma menejevice se věnuje současným tématům, které se dotýkají mezilidských vztahů. Podprahově jsme si všichni vědomi, že nemůžeme být dobrým partnerem, rodičem anebo týmovým hráčem, pokud nejsme spokojeni sami se sebou. Naše zdraví, ať již fyzické, anebo psychické není možné přehlížet. Právě proto je oblast seberozvojových aktivit jedním z hlavních témat v naší činnosti. Připravovaný koncept objevse.cz přináší „soft-skills" aktivity. Nezasahujeme do nastavení našeho „operačního systému", pouze navigujeme k lepším prožitkům, rituálům, pravidelnosti a návykům. Přinášíme zkušené průvodce, ukazujeme možné cesty. Nepoučujeme, jenom inspirujeme. Celý koncept ale usazujeme do komfortního prostředí krásné vily tak, abychom udrželi maximální soustředění na prožitek.

Jaký vývoj v oblasti seberozvoje v Česku pozorujete? Roste pozornost k tomuto tématu a zájem o něj v české veřejnosti ?

Poslední tři roky byly velice fluidní. Razantní změny, individualizace, obrovské rozšíření dataismu přinesly mnoho otázek na téma duševního zdraví. Čísla podle průzkumů Národního ústavu duševního zdraví hovoří o velkém nárůstu nespokojenosti a osobnostního vyhoření. Společně s tím roste logicky počet lidí, kteří si tento fakt uvědomují a začínají se zajímat, jak podobným situacím předcházet. V tomto vnímáme skokový růst. Téma seberozvoje se dostává do mainstreamu a my se snažíme prostředí mapovat a přinášet kvalitu a osvědčené průvodce, lektory. Zájem jednoznačně poroste, nejde jenom o duševní zdraví, ale i potřebu se fyzicky setkávat. Hovořit s lidmi, kteří mají podobné prožitky, zájmy a opět budovat komunity.

Lze typově uvést, jací lidé se o téma seberozvoje zajímají a komu jsou podobné aktivity, jako je ta vaše, určeny?

Typické pro současnou transformativní dobu je uvědomění širší veřejnosti, že je dobré se aktivovat. Přejít z pozice pasivní do nastavení sympatizující. Tedy sledovat, zajímat se a uvědomovat si. My se snažíme otevírat diskuzi, ujistit veřejnost, že není trapné anebo nepřípustné hovořit o tom, že se necítím dobře. V podstatě každý, kdo je v aktivním věku, přebírá ve své práci a rodině určitou zodpovědnost. Díky rychlosti současné doby je trochu ve vleku okolností a už se zajímá anebo bude zajímat o různorodé formy seberozvoje. Nemusíme složitě definovat nový obor, do této oblasti pro někoho spadá sport, adrenalin. Pro jiného keramický kruh. Díky zásadním změnám v našich životech ale přicházejí i komplexnější, holistické metodiky. A pro ty, kteří vnímají vnitřní volání jsou určeny naše aktivity.

Komu dnes hrozí vyhoření a podle čeho lze hrozící nebezpečí rozpoznat?

Každému, kdo se nachází v cirkulaci běžných dní. Je to velmi nenápadný, plíživý stav. Sejde se pár nesrovnalostí, přidá se málo spánku, nezdravé potravinové návyky a substituce ve formě látkových anebo jiných uklidňujících produktů dnešní doby. Následně období neutrality a pak to přijde nečekaně zezadu. Naše aktivity se snaží podobným stavům předcházet. Naučit se je identifikovat a hovořit o nich. S rodinou, přáteli, kolegou anebo šéfem. Nemít strach a nebrat jako slabost, že se nám podobné věci dějí. Není důvod se bát, je to normální. Každý to zažívá. To je dobré si uvědomit.

Registrujete ze strany veřejnosti zájem o podobné aktivity, nebo se lidé spíš uzavírají z obavy doznívajícího covidu nebo jiných společenských událostí?

Aktuálně je společnost velmi otevřená. Částečně si kompenzuje deficit, částečně si uvědomuje výše definované vnitřní volání. Nejenom se soustředit na seberozvojové aktivity, ale i jenom se potkat s přáteli, vyměnit si zkušenosti. Ve společnosti se ale objevil jiný fenomén. Během posledních tří let jsem reálně slyšel příběhy lidí, kteří se nechtěně zcela izolovali a nyní mají zásadní problém se vrátit do společenského života. Nenavazují nové vztahy upínají se k „meta" prostředí. Digitalizace, umělá inteligence a technologie obecně jsou velmi nebezpečným pánem, i když dobrým prostředkem. To je další oblast, kterou se snažíme v naší činnosti dešifrovat.

Jaké další aktivity, eventové či komunikační, plánujete pro druhou polovinu roku?

Plánujeme na září pod názvem „Click universe" spustit kombinaci přednášek a veletrhu pro mládež s cílem edukovat a inspirovat v oblasti technologií. Vysvětlovat jak současné technologie zodpovědně používat a nenechat se zneužít. Následně potom na listopad chystáme pod názvem „NOW2" mezinárodní transpersonální konferenci, kde se bude hovořit o mindfulness, technologiích, psychedelikách a kvalitě života tady a teď, tedy v přítomnosti. Dále v průběhu roku připravujeme konference s názvem Příroda v nás, kde se o terapeutických výzvách hovoří více do hloubky a přednášky jsou nástrojem pro aktivní průvodce, terapeuty. Jinak pracujeme na dlouhodobé klimatické kampani a snažíme se aktivně hovořit o rostlinné stravě jako alternativě a kvalitním doplňku našich jídelních návyků.

Kde je možné informace o vašich aktivitách získat? Kam se zájemci mohou obracet?

Naše aktivity mají vždy samostatné prezentace stejně jako diferentní produkční týmy. Krásnou ukázkou takové práce je aktuální projekt Objevse.cz. Zastřešení pro většinu projektů tvoří produkční platforma menejevice – její jednotný web bude spuštěn v polovině letošního roku na adrese: www.menejvice.cz.

-mav-