Vydavatelé vyzývají politiky k zavedení nulové DPH pro tisk

úterý, 3. května 2022, 07:20 Tisk MediaGuru

Unie vydavatelů se obrací na politiky s výzvou, aby se zabývali kritickou situací v tiskovém odvětví. Navrhuje například zavedení nulové sazby DPH.

Zdroj: MediaGuru.cz

Zdroj: MediaGuru.cz

Unie vydavatelů jako profesní asociace vydavatelů tisku a také digitálních publikací v Česku vyzývá při příležitosti Světového dne svobody tisku odpovědné politiky, aby se zabývali kritickou situací tuzemských vydavatelů tisku. „Požadujeme, aby přijali konkrétní a efektivní opatření ke zlepšení ekonomické situace vydavatelů, která by jim umožnila zachování publikování online obsahu a vydávání novin a časopisů," uvedl výkonný ředitel unie Václav Mach v souvislosti s Světovým dnem tisku, který připadá na 3. května. 

Podle názoru Unie vydavatelů by takovým řešením mohlo být například zavedení nulové sazby DPH pro publikovaný placený obsah a pro prodej novin a časopisů. „Po schválení novely evropské směrnice o DPH se tento postup jeví jako legálně možný a z dlouhodobého hlediska se jedná o transparentní řešení podporované všemi vydavateli na trhu," argumentuje unie.

Vydavatelé konstatují, že jejich činnost je stále více ohrožována zhoršujícími se ekonomickými podmínkami. V letech 2020-2021 to byla především koronavirová krize, která zásadním způsobem omezila inzertní příjmy vydavatelů. Tuzemští vydavatelé ztratili podle Unie vydavatelů více než 25 % z objemu jejich inzertních příjmů. S rozšířením digitální konzumace obsahu také výrazně poklesly příjmy vydavatelů z prodeje tisku a jimi produkovaného redakčního obsahu. V letošním roce se k negativním faktorům připojil ještě nárůst cen energií a zejména několikanásobný nárůst cen tiskového papíru. „Toto zdražení vstupů ohrožuje nejen vydavatele tisku, ale celý polygrafický produkční řetězec, včetně vydávání knih a učebnic," uvedla unie.

DPH pro tištěná média představuje v současnosti 10 % a do nižší sazby DPH byly tištěné tituly převedeny v roce 2017. Od května 2020 pak došlo ke sjednocení DPH i pro elektronické tituly a i na ty se vztahuje 10% sazba.

Celkový objem prodaných novin a časopisů dosahuje v Česku ročně cca 5 mld. Kč. V případě zavedení nulové DPH by tak vydavatelé uspořili cca 500 mil. Kč.  

Unie vydavatelů zároveň vyzývá politické představitele České republiky, aby podpořili co nejrychlejší schválení novely autorského zákona, kterým se do české legislativy implementuje evropská směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu. Zejména se důrazně staví proti všem snahám oslabit přijetí směrnice oproti předloženému vládnímu návrhu. To se týká zejména poslaneckých pozměňovacích návrhů, které chtějí zavést výjimky z dopadu směrnice pro tzv. „krátké úryvky“ nebo oslabují budoucí mechanismus fungování kolektivní správy.

„Vyzýváme proto zástupce Parlamentu ČR, tedy poslance a senátory, stejně jako zástupce ČR reprezentující odpovědné státní orgány při jednáních v rámci Rady EU a poslance Evropského parlamentu za ČR, aby prosazovali podobu návrhů evropských nařízení Digital Services Act a Digital Markets Act, které vzešly z trialogových jednání evropských institucí, případně aby respektovali obsah pozměňovacích návrhů představených evropskými vydavatelskými asociacemi EMMA a ENPA," stojí dále ve stanovisku Unie vydavatelů.

-mav-