Vydavatel deníku Právo loni významně zvýšil zisk

pondělí, 1. srpna 2022, 07:15 Tisk MediaGuru

Vydavateli deníku Právo se v loňském roce, znovu poznamenaném pandemií covid-19, podařilo zčtyřnásobit svůj čistý zisk. Mírně se navýšily i tržby.

Zdroj: MediaGuru.cz

Zdroj: MediaGuru.cz

Vydavatel deníku Právo, společnost Borgis, v loňském roce zčtyřnásobila svůj čistý zisk na necelých 18 mil. Kč. Tržby společnosti se meziročně zvýšily o čtyři procenta na 595 mil. Kč. Vyplývá to z výsledků společnosti zveřejněných ve výroční zprávě za rok 2021.

Ze struktury výnosů vyplývá, že z prodaného nákladu deníku společnost inkasovala 248,2 mil. Kč (meziročně -1,3 %) a z prodeje inzertního prostoru 346,9 mil. Kč (meziročně +9 %).

Základní výsledky společnosti Borgis (tis. Kč)

  2021 2020 změna (%)
tržby z prodeje výrobků a služeb 595 159 570 080 +4
provozní výsledek hospodaření 22 119 6242 +254
výsledek hospodaření za účetní období 17 764 4 354 +308

Zdroj: výroční zpráva společnosti Borgis za rok 2021

Vedení ve výroční zprávě konstatuje, že situace v roce 2021 byla i nadále významně ovlivněna nouzovým stavem vyhlášeným kvůli pandemii vyvolané koronavirem. Zrušení všech opatření firma uvítala, ale zároveň se začala zhoršovat situace na trhu s novinovým a časopiseckým papírem. Počátkem roku 2022 se v nákladech na tiskárenské práce a distribuci tisku vedle dalšího razantního zvýšení cen papíru začalo projevovat skokové zvýšení cen energií a také pohonných hmot. „Z této charakteristiky vyplývají i hlavní výzvy společnosti pro směřování v dalším období," uvádí. 

Zaměření podnikatelské činnosti se nemění, hlavním cílem je udržení stability ve všech směrech. Deník Právo a jeho suplementy mají podle vydavatelské společnosti všechny předpoklady obhájit nebo v některých směrech zlepšovat svou pozici na trhu tištěných deníků. „To se dosud poměrně dobře daří ve volném prodeji. Důležitá je do budoucna stabilita předplatitelské sítě," konstatuje management.

Společnost také uvádí, že peněžní prostředky na účtech jsou dostatečně vysoké a že k 31.12. 2021 nečerpala žádné bankovní úvěry ani jiné půjčky. „Finanční situace společnosti je tedy po účetním období 2021 vyrovnaná, stabilní a nezávislá na cizích zdrojích," uvádí se ve výroční zprávě.

Většinovým vlastníkem společnosti Borgis je firma Silky (58,4 %), která patří šéfredaktorovi Zdeňku Porybnému (0,86 %). Dohromady tak Porybný ovládá 59,26 % Borgisu. Více než třetinový podíl (33,60 %) drží internetová společnost Seznam.cz. Pro její servery Novinky.cz, Super.cz a Sport.cz dodává Borgis redakční obsah. Nově do vedení deníku Práva přijde Petr Šabata, stávající šéfredaktor stanice ČRo Plus. Na post zástupce šéfredaktora nastoupí od 1. října. 

Petr Šabata odchází z Českého rozhlasu, jde do Práva

sobota 30. července 2022

-mav-