Křeslo v debatě necháme prázdné, pokud kandidáti nepřijdou

čtvrtek, 15. prosince 2022, 07:15 TV Martina Vojtěchovská

Pokud někdo z pozvaných kandidátů do závěrečné debaty TV Nova před prezidentskou volbou nepřijde, jeho místo zůstane prázdné, říká ředitel zpravodajství TV Nova Kamil Houska.

Kamil Houska, zdroj: TV Nova

Kamil Houska, zdroj: TV Nova

Prezidentské předvolební vysílání dostává zajímavou zápletku. Televize Nova si na čtvrtek 12. ledna naplánovala vysílání závěrečné debaty prezidentských kandidátů před prvním kolem volby. Trojice, která bude mít podle odhadů výzkumných agentur největší preference, se střetne v diskusi od 20:00. Na stejný den ale plánuje svou závěrečnou debatu také Česká televize. Zatím však neoznámila čas, ve kterém ji bude vysílat. Ředitel zpravodajství TV Nova Kamil Houska si ale nemyslí, že by tím mohla být předvolební debata na Nově ohrožena: „Veřejnosti jsme v uplynulých týdnech představili náš koncept předvolebního vysílání. Seznámili jsme s ním i kandidáty. Ti ocenili, jak velký prostor bude Nova volbám hlavy státu věnovat, a projevili zájem se debaty zúčastnit,“ říká.

Samotní kandidáti se zatím oficiálně k účasti v konkrétních debatách nevyjádřili. Andrej Babiš uvedl, že se do konce roku nezúčastní žádné debaty prezidentských kandidátů a že strategii pro leden teprve s týmem bude řešit. Mluvčí kandidáta Petra Pavla na začátku prosince ČTK informovala, že Pavel by se chtěl zúčastnit všech plánovaných kandidátských diskusí a že finální rozhodnutí zatím nepadlo. „Bude záležet na vývoji aktuální situace a vyhodnocení naší strategie v čase před volbami," uvedla mluvčí Markéta Řeháková.

Přípravy závěrečného předvolebního vysílání rozvířila v poslední třetině listopadu Česká televize s nabídkou uspořádat závěrečné debaty před prvním a druhým kolem volby společně za účasti tří největších tuzemských televizních stanic. Když ta nabídka přišla, byli jste hned rozhodnuti ji odmítnout?

S Českou televizí se dlouhodobě koncepčně odlišujeme v tom, jak pojímáme předvolební debaty. Dáváme přednost menšímu počtu diskutujících, proto i v letošních prezidentských volbách rozdělíme před prvním kolem kandidáty do dvou skupin podle předvolebních preferencí. Skupina tří nejsilnějších kandidátů, kteří vzejdou z průměru odhadů preferencí renomovaných výzkumných agentur, se utká v debatě ve čtvrtek 12. ledna od 20:00, kandidáti od čtvrtého do osmého místa budou diskutovat ve stejný den od 17:00. Česká televize tradičně upřednostňuje model všech kandidátů v jedné diskusi, což nám zase nedává z diváckého pohledu smysl, protože na každého kandidáta se tak dostane jen velmi krátký čas, což pro diváka považujeme za méně přínosné. Protože se takto dramaturgicky od České televize v koncepci předvolební debaty dlouhodobě odlišujeme, naše rozhodnutí bylo jednoznačné hned od počátku. Předvolební vysílání navíc připravujeme přes rok a je téměř nemyslitelné ho takto zásadně měnit na poslední chvíli.

Odhlédnuto od času, kdy ta nabídka přišla, ani teoreticky byste o vysílání společné debaty neuvažovali?

Někde v zahraničí podobné typy společných debat fungují, ale ne tak, že jedna televize přizve druhou nebo další televize. Například ve Spojených státech existuje od roku 1987 samostatná nezávislá komise, která pořádá předvolební debaty. Televize do ní dodávají své moderátory, podílejí se na otázkách, ale dramaturgii vytváří tato komise. Nefunguje to tak, že jedna televize něco vymyslí a těm dalším nabídne, že se na tom budou podílet.

Když se podíváme na koncepci vašeho vysílání, především tedy těch finálových debat před prvním kolem, tak opakujete model, který jste aplikovali už ve volbách do Poslanecké sněmovny.

Princip předvolebního a volebního prezidentského vysílání je totožný s tím, jak jsme přistupovali ke sněmovním volbám. Držíme princip, který jsem popisoval, kdy v závěru předvolebního vysílání rozdělujeme kandidáty do dvou skupin. Obě debaty se vysílají na hlavním kanále TV Nova, jedna od 17:00, druhá od 20:00. Jejich délka je devadesát minut, jsou nepřerušované reklamou a vedle lineárního vysílání je streamujeme i na webu TN.cz a na sociálních sítích. Jejich dosah tak bude obrovský.

Rozdělení kandidátů do dvou skupin se uskuteční na základě zprůměrovaných výsledků od několika výzkumných agentur. Selekce první trojice do závěrečné debaty může voliče nepřímo tlačit do rozhodnutí vybrat si někoho z této trojky. Co kdyby odstup dalšího kandidáta na čtvrtém místě nebyl velký?

Už v říjnu jsme zveřejnili, jak budeme k debatám přistupovat. Jsme v tom opět velmi transparentní. Zohledňujeme preference od celkem osmi významných tuzemských agentur, a to od začátku října, a jejich výsledky průměrujeme. Pokud by náhodou nastala situace, že by kandidáti na 3. a 4. místě byli od sebe na úrovni statistické chyby, tak bychom to flexibilně řešili a nevylučuji, že bychom v takovém případě otevřeli debatu pro čtyři kandidáty. Rozdíl by tam ale musel být opravdu velmi malý, a tomu zatím nic nenasvědčuje.

S Českou televizí se dlouhodobě koncepčně odlišujeme v tom, jak pojímáme předvolební debaty. Dáváme přednost menšímu počtu diskutujících.

O předvolebním vysílání do Sněmovny v loňském roce jste říkali, že jde o vaše nejobjemnější volební vysílání v historii. Když srovnáme vysílání před prezidentskou volbou v roce 2023 a v roce 2018, je také aktuální prezidentská volba z vašeho pohledu největší co do času, který ji ve vysílání věnujete?

I v tomto smyslu navazujeme na to, jak jsme se věnovali sněmovním volbám. Do loňských parlamentních voleb jsme žádné volby nedělali takto rozsáhle. Protože se nám sněmovní volební vysílání osvědčilo a zapadá do naší koncepce, tak i v aktuálních prezidentských volbách využíváme stejný systém. Naším cílem je být maximálně transparentní, aby politici i veřejnost věděli, co od nás můžou očekávat. Měli jsme kladnou odezvu na to, jak jsme pojali vysílání před sněmovními volbami i na závěrečnou debatu, kterou vedl Rey Koranteng. Proto chceme v tomto módu pokračovat i v prezidentských volbách, protože si uvědomujeme, že jde o klíčovou událost pro tuto zemi. Naše pozice jako nejsilnější televize je tak výrazná, že si dáváme velký pozor na to, abychom všem dali prostor, který jim náleží a volbu nijak neovlivňovali. To by byl nebezpečný krok od televize, která má sílu jako Nova.

Podle posledních průzkumů, které jsou k dnešnímu dni k dispozici, tvoří nejsilnější trojici kandidáti Danuše Nerudová, Andrej Babiš a Petr Pavel. Máte potvrzení od všech těchto kandidátů, že do závěrečné debaty před prvním kolem, kterou plánujete na 12. ledna, přijdou?

S těmito kandidáty jsem se už před několika týdny sešel a všem představil, jak volební vysílání plánujeme. Nejde jen o závěrečné debaty, ale i o medailonky a individuální rozhovory, které s každým vedeme. Všichni jsou s naší koncepcí srozuměni a řekli, že jsou připraveni k nám přijít.

Ptám se proto, že Česká televize plánuje na 12. ledna také debatu před prvním kolem. Pokud ji zařadí do času od 20:00, tak by to znamenalo, že na jedné nebo druhé televizi budou někteří kandidáti chybět.

Jsem ředitelem zpravodajství TV Nova a mým cílem je obsadit nejlukrativnější předvolební vysílací čas, za který považujeme čtvrtek od 20:00. Měli jsme ho v posledních prezidentských i posledních parlamentních volbách. To, jak své vysílání plánují konkurenční televize, není mou věcí.

Všichni kandidáti jsou s naší koncepcí srozuměni a řekli, že jsou připraveni k nám přijít.

Co když ale některý z nich nedorazí?

Pokud by se některý z kandidátů rozhodl do debaty nepřijít, tak jeho křeslo zůstane prázdné. Nebudeme měnit dramaturgii podle toho, jak se to líbí politikům. Nejsilnější trojice dostane velký prostor pro to vyjádřit svůj názor. Z výzkumu vyplývá, že je vysoké procento lidí, kteří nejsou rozhodnutí a váhají mezi jednotlivými kandidáty. Každý z té nejsilnější trojice dostane zhruba 30minutový prostor na nejsledovanější televizi, aby na poslední chvíli přesvědčil lidi, že mu mají dát svůj hlas. Závěrečnou debatu chápeme stejně jako při sněmovních volbách jako debatu, která tu není pro novináře. Prostor na to kandidáty dusit a konfrontovat se otvírá v jiných našich pořadech nebo formátech. Závěrečná debata má ale sloužit divákům, aby si zhodnotili, jaké názory mají jednotliví kandidáti. Všichni kandidáti od nás dostanou jasné okruhy témat. Nechystáme žádné záludnosti, všichni obdrží stejné otázky na celospolečenská témata a dostanou stejný prostor na to, aby se vyjádřili. Chceme být v tomto transparentní a i státotvorní, což možná zní vznešeně, ale opravdu si nemyslíme, že předvečer voleb je vhodný čas na hádky, překřikování a handrkování. Měla by to být sofistikovaná debata s prostorem pro kandidáty, aby se vyjádřili.

Budou mít diváci možnost pokládat otázky?

Diváci budou mít možnost podílet se na otázkách, ovšem jejich přítomnost ve studiu neplánujeme. Vyzveme diváky, aby nám zasílali, co by je zajímalo a na co by se politiků chtěli zeptat. Promýšlíme i možnost, že by diváci mohli živě položit nějakou otázku, ale ve studiu přítomní nebudou. Nechceme ze závěrečné debaty dělat pavlač.

V případě druhého kola volby zopakujete postup z prvního kola.

Pokud dojde na druhé kolo, plánujeme debatu postupujících kandidátů ve stejný čas a ve stejné délce, tedy ve čtvrtek 26. ledna od 20:00.

Vnímáte to tak, že může debata ovlivnit rozhodování voličů? Jsou na to různé názory, nakolik mohou voliči na poslední chvíli změnit svůj názor nebo přiklonit se na stranu některého z kandidátů. Jakou sílu mají podle vás televizní debaty?

Marketéři se u nás většinou shodují na tom, že způsob, jakým kandidáti zvládnou závěrečné televizní debaty, určuje pro část diváků jejich finální rozhodnutí a výsledek tak mohou ovlivnit. Navíc z průzkumů vyplývá, že nerozhodnutých voličů je hodně. O to víc chceme, aby debata měla úroveň a byla velmi profesionální. V parlamentních volbách jsme ukázali, že to dokážeme. 

Prostor na to kandidáty dusit a konfrontovat se otvírá v jiných našich pořadech nebo formátech. Závěrečná debata má ale sloužit divákům, aby si zhodnotili, jaké názory mají jednotliví kandidáti.

Nevyužijete v den, kdy se budou výsledky sčítat, předběžného modelu vítězů, tzv. exit polls?

Exit polls neplánujeme, nemáme s nimi dobrou zkušenost. Rozdíl mezi jejich predikovanými výsledky a realitou se nám zdál poměrně velký. Pokud k tomu přičteme to, že to není úplně levná záležitost a že nemáme jistotu kvality výsledků, tak to nechceme riskovat. Navíc sčítání výsledků v případě volby prezidenta bývá rychlé. Zveřejňovat tak budeme až reálné výsledky, kontinuální vysílání zahájíme ve 13:00. Držíme se osvědčeného modelu, kdy budeme vysílat ze dvou míst – ze studia a z nábřeží s výhledem na Pražský hrad.

Očekáváte, že by se lednové debaty mohly zařadit z hlediska sledovanosti k pořadům roku?

Děláme všechno pro to, aby jejich sledovanost byla co nejvyšší. Ze zásady ale výsledek netipuji. Ovlivňuje ho řada faktorů, z nichž některé ani nemůžeme ovlivnit. Naší ambicí je ale mít co největší sledovanost.

TV Nova zahajuje předvolební vysílání k prezidentským volbám

pondělí 31. října 2022