Asociace připravují kolektivního správce pro platby za obsah

úterý, 10. ledna 2023, 07:20 Aktuality, Internet & Mobil, Tisk MediaGuru

Vydavatelé, kteří mají zájem se podílet na vzniku systému kolektivní správy, se mohou zapojit do jeho přípravy tím, že se stanou členem jedné z profesních asociací nebo se do jeho činnosti přímo zapojí.

Zdroj: Shutterstock

Zdroj: Shutterstock

Unie vydavatelů, Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR) a Asociace online vydavatelů (AOV) na začátku tohoto týdne zopakovaly, že jednají v rámci společného přípravného výboru o vytvoření nové organizace kolektivního správce, který by reprezentoval co největší část vydavatelského trhu. Cílem je společně vytvořit platformu pro dobrovolnou kolektivní správu, která bude hájit práva českých vydavatelů ve vztahu k digitálním platformám. Asociace uvedly, že vydavatelé, kteří mají zájem se podílet na vzniku systému kolektivní správy, se mohou zapojit do jeho přípravy tím, že se stanou členem jedné z profesních asociací nebo se zapojí přímo do činnosti kolektivního správce hned po jeho vzniku.

Vznik kolektivního správce práv vydavatelů, jehož prostřednictvím budou vydavatelé ve vztahu ke globálním digitálním platformám svá práva hájit, vyplývá z novely autorského zákona. Ta implementuje do české legislativy evropskou směrnici č. 790/2019 o autorském právu na jednotném digitálním trhu, nabyla v Česku účinnosti od 5. ledna 2023. Pro vydavatelské odvětví evropských zemí je klíčovou částí této směrnice její článek 15 o odvozených autorských právech vydavatelů tiskových publikacích k jejich obsahu. Jeho základním cílem má být to, aby globální digitální platformy, které ve svých službách využívají části vydavatelského obsahu, za toto užití vydavatelům poskytovali část ze svých finančních příjmů formou licenčních smluv.

Přijatý zákon ukládá povinnost digitálním platformám uzavřít s vydavateli příslušné licenční smlouvy, pokud nadále chtějí ve svých službách zobrazovat jejich vydavatelský obsah. V případě obcházení zákona zároveň stanoví sankce za jeho porušování.

-mav-