Loni vzniklo 112 tis. nových firem, o 20 % více než předloni

sobota, 28. ledna 2023, 07:55 Aktuality, Marketing, Výzkum MediaGuru

V loňském roce vzniklo na českém trhu 112 tisíc nových firem, nejvíce od roku 1994 a o 20 % více než v předchozím roce.

Ilustrační foto, zdroj: Shutterstock

Ilustrační foto, zdroj: Shutterstock

V  roce 2022 vzniklo v  České republice přes 112 tisíc nových firem. To je nejvíce od roku 1994 a druhý nejvyšší počet od vzniku samostatné České  republiky. V porovnání s předchozím rokem je to o 20 % více. Nejvíce firem přitom bylo založeno v  Praze, nejméně aktivní jsou noví podnikatelé v  Karlovarském kraji. Téměř ke 100 tisícům se ovšem vyšplhal i počet zaniklých společností, z  nichž tři čtvrtiny tvoří OSVČ. Vyplývá to z  údajů společnosti Imper, která poskytuje online databázi českých firem. 

Oproti předchozím letům nevzniklo loni nejvíce nových společností na začátku roku, který je pro zakládání firem typický, ale v  srpnu, těsně následovaném lednem a říjnem. Naopak nejméně firem bylo vytvořeno v  červenci a na konci roku. Třetina nových firem byla založena v  Praze, na druhém konci se ocitlo Ústí nad Labem, Hradec Králové a Pardubice, v  nichž se zrodilo necelé 1 % všech nových firem. 

„Na počet nově vzniklých firem má zásadní vliv zejména počet obyvatel ve městě či kraji. Praha si i jako kraj drží s  28% podílem výrazný odstup od Jihomoravského a Středočeského kraje. Naopak na konci se ocitá Karlovarský kraj, který má nejméně obyvatel a zrodilo se zde jen dva tisíce nových společností,“ popisuje Tomáš Berger, CEO Imper. 

Počet vzniklých a zaniklých firem podle měst

Top 10 měst

Počet vzniklých firem

Top 10 měst

Počet zaniklých firem

Praha

31996

Praha

20488

Brno

6398

Brno

4439

Ostrava

3369

Ostrava

2739

Plzeň

1927

Liberec

2159

Liberec

1079

Plzeň

1504

Olomouc

1074

Hradec Králové

1083

České Budějovice

987

Havířov

1024

Hradec Králové

896

Ústí nad Labem

900

Pardubice

908

České Budějovice

803

Ústí nad Labem

808

Olomouc

795

Zdroj: Imper

OSVČ drží prvenství 

Z  pohledu právní formy tvořily fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona (OSVČ) přes 60 % nově vzniklých společností. Společnosti s  ručením omezeným se umístily na druhé pozici s  24% podílem. S  velkým odstupem následují zahraniční fyzické osoby (7 %), spolky a společenství vlastníků jednotek (obojí cca 2 %). Vzniklo také 931 akciových společností, 237 nadačních fondů a 30 politických stran či hnutí

Drtivá většina nově založených společností jsou svým oborem zařazené pod tzv. volné živnosti, což koresponduje s  nadpolovičním podílem nově vzniklých OSVČ. Na druhém místě se umístily společnosti zaměřené na přípravu staveniště (7 %), reagující na stavební boom posledních let. Třetí místo v  oborech pak opět souvisí s  poptávkou po nemovitostech a bydlení – patří pronájmu a správě nemovitostí (5 %).  

Skoro 100 000 firem zaniklo

Loňský rok si připíše neveselý rekord v  počtu zaniklých firem, kterých bylo téměř 100 000 a téměř tak dorovnaly počet nově založených společností. Oproti předchozímu roku je to o 40 % více. 

„Nejvíce společností končilo ke konci roku, tedy v  listopadu a prosinci, kdy jich zanikla téměř třetina. Většinu přitom tvořili živnostníci, následovaní společnostmi s ručením omezeným. Můžeme zde sledovat jasný vliv inflace a prudkého růstu cen energií, který byl pro řadu firem likvidační,“ říká Tomáš Berger

Z  pohledu oboru podnikání zaniklo nejvíce firem podnikajících ve velkoobchodu a jeho zprostředkování (7,6 %) těsně následované maloobchodem (7 %). Nedařilo se ani firmám v  oborech stravování v  restauracích, pronájmu a správy nemovitostí a výstavby bytových a nebytových budov.  

Svou činnost v  loňském roce ukončilo 20 488 společností z  Prahy, s  odstupem následuje Brno (4439 firem) a Ostrava (2739 firem). Naopak nejméně „odpadlíků“ si připisuje Olomouc, kde skončilo jen 795 společností. „Hlavní město Praha si tak připisuje téměř pětinu z  celkového počtu zaniklých firem, následuje Jihomoravský, Středočeský a Moravskoslezský kraj s  přibližně 10% podíly,“ doplňuje Berger. 

V  roce 2022 ukončilo působení 70 784 podnikajících fyzických osob, což je 72 % z  celkového počtu zaniklých firem. Na druhém místě se umístily s.r.o. (13 %). Skončilo také 4 535 spolků, 762 akciových společností, 371 družstev a 36 nadačních fondů. „Zajímavý je i věk zaniklých firem, kdy loni nejčastěji končily ty založené krátce po revoluci, v  roce 1991. Tvoří 11 % všech zaniklých společností,“ uzavírá Berger.  

Ruské firmy jsou na ústupu

Firem založených v Česku, které mají zahraničního jednatele nebo vlastníka, v loňském roce vzniklo téměř 2600, což je i průměr posledních tří let. Nejvíce, téměř čtyři tisíce, jich bylo založeno v roce 2018. Největší množství takovýchto společností u nás zakládají Slováci (888), následováni lidmi z Ukrajiny (467). Další v pořadí jsou občané ze sousedních nebo nedalekých zemí. Konkrétně jde o Poláky (253), Němce (183), Maďary (82), Italy (79) a Rakušany (73).

Největší pokles zaznamenal počet firem se zahraničními vlastníky či podnikateli z Ruské federace. Těch u nás v roce 2007 vzniklo více než 900 a každoročně vznikaly další stovky. Z důvodu války na Ukrajině a zavedení sankcí proti Rusku loni vzniklo 12 společností ovládaných občany Ruské federace, nejméně od roku 1994.

-stk-