Nová etapa měření TV odráží trend nelineárního sledování

pátek, 6. ledna 2023, 16:15 Aktuality, TV MediaGuru

Od ledna 2023 se datuje nová pětiletá etapa měření televizní sledovanosti a konzumace obsahu na českém trhu. Mimo jiné více akcentuje trend nelineárního sledování.

Zdroj: Nielsen Admosphere

Zdroj: Nielsen Admosphere

Od ledna 2023 běží další pětileté období Projektu crossplatformního elektronického měření sledovanosti a konzumace obsahu v ČR, jehož zadavatelem je Asociace televizních organizací (ATO) a realizátorem česká výzkumná agentura Nielsen. Ta v Česku realizuje měření už 20 let (od roku 2002 jako Mediaresearch a později jako Nielsen Admosphere).

Nová etapa měření 2023-2027 navazuje na předchozí období projektu (2018–2022) a zároveň má odrážet proměny v mediální konzumaci posledních let. Nová vlna například akcentuje trend nelineárního sledování televizního obsahu na klasických i internetových platformách a společné reportování výsledků. Rozšíření funkčností v oblasti nelineárního sledování (timeshiftu) přináší i software Adwind Kite od Nielsen, který nově umožňuje analyzovat odloženou sledovanost s větší přesností.

Na měnící se podmínky reaguje i Zaváděcí a Kontinuální výzkum, které jsou nejdůležitějšími kalibračními zdroji projektu: pro zajištění co největší odezvy různých cílových skupin respondentů například více využívají kombinaci dotazovacích technik. Tím zároveň řeší situaci omezené dostupnosti osobního dotazování.

Projekt do budoucna slibuje další rozšiřování, např. využití Return Path Dat z IPTV nebo obohacení crossplatformních funkcí. O obou zmíněných funkcionalitách se stále diskutuje. 

Detaily o podobě projektu měření je možné získat na webových stránkách ATO  i společnosti Nielsen. S novým pětiletým obdobím projektu byl rovněž modernizován web Peoplemetry.cz, který veřejnost seznamuje s principy měření sledovanosti televize v Česku.

-mav-