Google loni odstranil přes pět miliard závadných reklam

středa, 29. března 2023, 14:45 Aktuality, Internet & Mobil MediaGuru

Google loni na svých platformách odstranil více závadných reklam než o rok dříve.

Zdroj: Shutterstock

Zdroj: Shutterstock

Společnost Google v roce 2022 zavedla nebo aktualizovala celkem 29 zásad pro inzerenty a vydavatele. A to včetně rozšíření programu ověřování finančních služeb a inzerentů do deseti nových zemí, rozšíření ochrany dospívajících a posílení zásad týkajících se volebních reklam

Google loni odstranil více než 5,4 miliardy reklam, omezil zobrazování přes 4,3 miliardy reklam a pozastavil více než 6,7 milionu účtů inzerentů. To oproti roku 2021 představuje meziroční nárůst o 2 miliardy odstraněných reklam. „Zablokovali jsme nebo omezili zobrazování reklam také na více než 1,5 miliardách stránkách vydavatelů a přijali jsme rozsáhlejší opatření přímo na úrovni webů u více než 143 000 stránek. Při prosazování zásad v takovém rozsahu se spoléháme na kombinaci kontrol prováděných lidmi a automatizovanými systémy využívajícími umělou inteligenci a strojové učení. To nám pomáhá zpracovat obrovské množství obsahu a efektivněji odhalovat porušování pravidel po celém světě,“ uvedla společnost v oficiálním oznámení.  

Aktivity v konkrétních oblastech

  • Ochrana uživatelů před podvody a podvodným jednáním: Byl rozšířen program certifikace v oblasti finančních služeb, který vyžaduje, aby inzerenti prokázali, že mají od příslušného regulačního orgánu povolení k propagaci svých produktů a služeb. K dnešnímu dni byl program spuštěn v 11 zemích včetně Spojeného království, Austrálie a Singapuru. Do budoucna ho chce dále rozšiřovat. Celkem v roce 2022 zablokoval nebo odstranil 142 milionů reklam, které porušovaly zásady ohledně zkreslování informací, a 198 milionů reklam, které porušovaly zásady týkající se finančních služeb.
  • Blokování a odstraňování násilného a nenávistného obsahu a boj proti dezinformacím: Google v posledních letech do svého reklamního ekosystému zavedl opatření pro boj s dezinformacemi a nedůvěryhodnými sděleními. Aplikuje zásady proti nebezpečným tvrzením týkajícím se zdraví i nepravdivým tvrzením. V roce 2022 bylo zablokováno zobrazování reklam na více než 300 tisíc stránek, které tyto zásady firmy porušovaly a více než 24 milionům reklam porušujících tyto zásady bylo zabráněno v tom, aby se zobrazily. Kromě toho bylo zablokováno a odstraněno více než 51,2 milionu reklam  kvůli nevhodnému obsahu včetně nenávistných projevů, násilí a tvrzení poškozujících zdraví a 20,6 milionu reklam na nebezpečné produkty nebo služby, jako jsou třeba zbraně a výbušniny.
  • Reakce na válku na Ukrajině: Po vypuknutí války na Ukrajině Google zakázal reklamy, které válku zneužívají, znevažují nebo schvalují. Jedná se o doplnění dlouhodobých zásad zakazujících v reklamách podněcovat k násilí, popírat tragické události nebo se snažit takový obsah prostřednictvím služeb zpeněžovat. Pozastavena byla také většina komerčních aktivit Googlu v Rusku. Zobrazování reklam v Rusku je pozastaveno stejně tak jako zobrazování reklam inzerentů z Ruska. Ruská státem financovaná média nemohou zpeněžovat svůj obsah na platformách společnosti. Zablokováno bylo více než 17 milionů reklam souvisejících s válkou na Ukrajině a odstraněny reklamy z více než 275 ruským státem financovaných médií.
  • Bezpečnost dětí: Google už delší dobu neumožňuje cílit a personalizovat reklamy pro malé děti. Odfiltrovává také vybrané kategorie reklam pro dospělé, jako jsou reklamy se sexuálně explicitním obsahem a reklamy na hazardní hry, alkohol a léky. A v roce 2021 firma oznámila, že tuto ochranu rozšíří na všechny uživatele do 18 let po celém světě. Neumožňuje cílit reklamy na základě věku, pohlaví nebo zájmů a zakazuje zobrazování reklam na citlivé kategorie zboží a služeb dospívajícím. Tyto změny začal Google zavádět v Evropě a loni je rozšířil celosvětově. Dnes navíc nezobrazuje osobám mladším 18 let ani reklamy na seznamovací aplikace, soutěž, loterie a prostředky na hubnutí. 
  • Informace a kontrola uživatelům: V říjnu byla spuštěna služba Moje centrum reklam, která uživatelům umožňuje spravovat typy reklam, které se jim ve Vyhledávání, na YouTube a ve funkci Objevit zobrazují. Mohou také sami omezit zobrazování reklam z citlivých kategorií a zjistit více o tom, jaké údaje se využívají k personalizaci reklam. Během prvních tří měsíců po spuštění navštívilo Moje centrum reklam po celém světě více než 70 milionů lidí, přičemž během více než 20 % těchto návštěv uživatelé upravili své reklamní preference.
    Google investoval i do zpřístupnění informací o inzerentech. Dnes ověřuje ve více než 240 zemích a regionech. V roce 2021 spustil ve Spojených státech stránky inzerentů se základními informacemi o tom, kde sídlí, jaké služby nabízí či o dalších jejich reklamách, které právě běží. V roce 2022 byl tento program rozšířen celosvětově. Novým nástrojem je pak Centrum transparentnosti reklam - seznam ověřených inzerentů na všech platformách Googlu včetně Vyhledávání, Obsahové sítě a YouTube. Lidé si tak mohou vyhledat konkrétního inzerenta a zjistit si o něm více

-mav-