V reklamě je role žen častěji omezena na domácnost či rodinu

středa, 15. března 2023, 07:00 Reklama, Výzkum MediaGuru

Zobrazení žen v reklamě je častěji než dřív spojováno s jejich rolí v domácnosti nebo rodině, ukazuje průzkum.

Zdroj: Unsplash

Zdroj: Unsplash

Byť jsou ženy do reklamy obsazovány častěji než muži, jejich zobrazení v profesní rovině v minulém roce meziročně pokleslo, a to o 21 %. Naopak je jejich role častěji než dříve vázána na domácnost či rodinu. Ukazuje to průzkum „Gender in Advertising 2023“ od americké společnosti CreativeX.

Průzkum analyzoval za pomoci umělé inteligence 10885 reklam z oblasti potravin, nápojů, alkoholu, zdravotní péče či baleného zboží. Rovněž hodnotil i rozdělení investic ve výši 110 milionů dolarů, které byly na reklamu vynaloženy v letech 2021 a 2022.

Z analýzy vyplynulo, že 57 % postav v reklamě představují ženy, zatímco muži jen 43 %. 

Muži byli loni obsazováni do rolí pracujících o 73 % častěji než ženy v porovnání s předchozím rokem ao 30 % častěji do rolí vedoucích pracovníků. Oproti tomu ženy byly zobrazeny o 46 % častěji do rolí spjatých s domácnostmi ao 3,6 % v souvislosti s rodinou než muži. Vyobrazení žen v profesionálních rolích omezeno o 25 %, investice do takových reklam se snižují dokonce o 35 %.

Analýza dále ukázala, že se výrazně liší reklamní investice z hlediska tónu pleti. Do reklam se ženami se světlejší pletí šlo celkem 23,6 % zkoumaného reklamního rozpočtu, do těch se ženami s tmavší pletí jen 6,8 %.

Z pohledu věku byl zaznamenán zajímavý nárůst investic do reklam se ženami starších 60 let, které se zvýšily o 221 %. I přesto byl tento nárůst jen z nízkých procent – ​​z 0,29 % na 0,93 %, což je stále jen zlomek z celkového počtu reklam na trhu.

-stk-