Na trh přichází Terrapino, bojuje proti Alzheimeru

sobota, 22. dubna 2023, 08:05 Aktuality, Reklama, Marketing MediaGuru

Na trh vstupuje Terrapino, aplikace, která uživatelům denně předkládá nové úkoly k udržení mentální a fyzické kondice.

Zdroj: Terrapino

Zdroj: Terrapino

Na český trh vstupuje nová aplikace Terrapino, jež má pomoci v boji proti Alzheimerovy nemoci. Zaměřuje se na prevenci, svým uživatelům denně předkládá nové úkoly k řešení a udržuje je v mentální i fyzické kondici. 

„Počet lidí trpících Alzheimerovou nemocí a demencí se bude stále zvyšovat. Je to důsledek stárnutí populace a změn životního stylu. Mezi faktory, které k rozvoji demence přispívají, patří například nezdravá strava, nedostatek pohybu, kouření, vysoký krevní tlak a cukrovka. V prevenci by tedy mohla pomoci jednoduchá opatření, jako je zdravější životní styl, snížení rizikových faktorů a včasná diagnostika již vzniklého onemocnění, protože léčba už dokáže Alzheimerovu nemoc zpomalit,“ uvádí profesor Jakub Hort z Neurologické kliniky 2. LF Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol. 

Pod jeho vedením navrhla skupina odborníků dotazník ARA (Alzheimer Risk Assessment), který ze vztahu dotazovaného k celé škále těchto faktorů posuzuje individuální míru rizika onemocnění. Skupina současně přišla s hypotézou, že aktivní změnou určitých návyků lze dosáhnout i pozitivních změn ve vztahu k míře rizika anebo rozvoji Alzheimerovy nemoci. 

Aplikace sází na interaktivitu, aktuálnost i odborný obsah, jejím cílem je stát se každodenním průvodcem pro osoby preventivně pečující o své zdraví a vyznávající zdravý životní styl. 

„Aplikace Terrapino je každodenním průvodcem pro všechny bez rozdílu věku, kteří chtějí udělat maximum pro snížení rizika demence. Výstupy navíc pomohou v dalším výzkumu prevence a léčby Alzheimerovy nemoci,“ říká Milan Medek, výkonný ředitel Nadace pojišťovny Kooperativa, která vznik aplikace podpořila v rámci své dlouhodobé strategie zaměřené na prevenci mimo jiné i v oblasti zdraví. 

Dalším podporovatelem aplikace je také Alzheimer nadační fond. „Aplikace je určena všem, kteří se cítí být ohroženi rozvojem demence a nehodlají pasivně čekat, až se dostaví první projevy. Další cílovou skupinou jsou lidé s nějakou zkušeností s touto nemocí a také osoby pečující a blízké,“ dodává vedoucí projektu Jan Pavlík. 

Aplikace je dostupná zdarma v AppStore a Google Play. Po registraci stačí vyplnit ARA dotazník a aplikace spočítá ARA skóre neboli pravděpodobnou míru rizika Alzheimerovy nemoci a doporučí každodenní aktivity, na které je potřeba se zaměřit. V první fázi jde především o chůzi a kognitivní trénink mozku. Každý den aplikace zadává uživateli nové aktivity v podobě her, a to jak početních, tak slovních, a sleduje a vyhodnocuje počet ušlých kroků. Součástí je i Wordle, jednodušší hra vycházející z populárního scrabblu, která procvičí slovní zásobu a schopnost kombinovat. Terrapino své uživatele neustále motivuje k plnění nových aktivit tím, že bodové konto, které s plněním aktivit narůstá, mohou kdykoliv vyměnit za benefity podporující zdraví mozku.

Aplikaci podpoří komunikace ve spolupráci s odbornými lékaři, zejména neurology. Během několika týdnů bude také spuštěna informační kampaň v ordinacích, potažmo čekárnách lékařů.

-stk-