Novou prezidentkou AKTV je Klára Brachtlová ze CME

čtvrtek, 6. dubna 2023, 06:30 Aktuality, TV, Lidé MediaGuru

Klára Brachtlová střídá ve vedení Asociace komerčních televizních kolegu Jana Vlčka. Je zástupcem televize Nova.

Klára Brachtlová, zdroj: AKTV

Klára Brachtlová, zdroj: AKTV

Prezidentkou Asociace komerčních televizí (AKTV) je nově Klára Brachtlová, která vystřídala Jana Vlčka. AKTV uvedla, že  ke změně dochází v návaznosti na organizační změny jednoho ze svých členů, televize Nova. Brachtlová zastává pozici Chief External Affairs mediální skupiny CME. Změna je účinná k 30. březnu 2023. Do dalšího roku tak AKTV vstupuje pod vedením nové prezidentky, reprezentující v představenstvu AKTV televizi Nova.

„Moje mise v AKTV plynule naváže na předchozí působení kolegy Jana Vlčka, který stál u zrodu asociace a spolu-nastavoval její aktivity a směřování. Asociace si za dobu své existence vybudovala pověst profesionálního partnera jak na straně zadavatelů televizní reklamy a mediálních agentur, tak i státní správy a dalších stakeholderů, se kterými je v denním kontaktu,“ říká Klára Brachtlová, prezidentka AKTV.

Pod hlavičkou své značky ScreenVoice v minulém roce realizovala AKTV, která si připomíná šest let existence,  konferenci ScreenVoice Talks, zaměřenou na téma pozornosti v reklamě. Hlavním bodem programu bylo představení české edice zahraniční studie Track the Success, kterou nechala AKTV realizovat jako svůj první vlastní výzkum. Jeho tématem bylo porovnání účinnosti reklamního spotu v prostředí televize, BVOD a na online platformách YouTube a Facebook.

Na webu ScreenVoice AKTV připravila ke svému výročí speciální sérii článků o významných reklamních tvůrcích, kteří ovlivnili podobu nejen televizní reklamy, ale často také celé marketingové komunikace. 

„Televize je stále bezpochyby nejsilnější reklamní médium. Navážeme tedy na úspěšně zahájený dialog se zadavateli reklamy a mediálními agenturami, kterým i nadále budeme přinášet to nejzajímavější, co se ve světě reklamy, nejen té televizní, děje,“ doplňuje Klára Brachtlová.

Druhým těžištěm aktivit AKTV je pak legislativně-právní činnost. V minulém roce se AKTV úzce podílela na legislativním procesu novelizace autorského zákona a souvisejících předpisů. Jednou z hlavních činností AKTV je pak ochrana autorských práv svých členů a boj proti internetovému pirátství. V této oblasti se loni v létě podařilo například uzavřít dohodu s úložištěm Hellspy/Hellshare o filtraci autorsky chráněného obsahu komerčních vysílatelů.

Pro návštěvníky webu AKTV.cz je pak nyní nově k dispozici podstránka věnovaná copyrightu, kde zájemci najdou informace, slovník pojmů i vysvětlení, jak konzumovat autorsky chráněný obsah na internetu legálně. 

„Aktivity vedoucí k efektivní ochraně našeho autorsky chráněného obsahu zůstávají naší prioritou i v letošním roce. Kromě toho se také podílíme na diskuzích o možné transformaci Fondu kinematografie na Fond audiovize, což je téma, které se televizních vysílatelů úzce dotýká. V neposlední řadě bychom pak také chtěli silněji zprostředkovat hlas českých komerčních vysílatelů v unijních legislativních procesech,“ uzavírá Brachtlová.

-mav-