Firma Lafarge Cement se mění na Holcim Česko

sobota, 13. května 2023, 07:30 Aktuality, Marketing MediaGuru

Společnost Lafarge Cement začíná od května vystupovat pod novým názvem Holcim Česko.

Zdroj: Holcim Česko

Zdroj: Holcim Česko

Společnost Lafarge Cement, jež je součástí mezinárodní skupiny Holcim, působící v oblasti inovativních a udržitelných stavebních řešení, od května mění svůj název. Nově bude vystupovat jako Holcim Česko. Součástí přejmenování je také kompletní rebranding zahrnující nové logo a vizuální podobu, která se objeví ve všech aspektech externí a interní komunikace. 

Holcim Česko považuje hlavní priority ve stavebnictví především téma udržitelnosti, inovací a využívání principů cirkulární ekonomiky. Rebranding tak má pomoci k posílení postavení společnosti na trhu a především propojení s filozofií zeleného stavebnictví. „Holcim je celosvětově uznávaný lídr v udržitelných a inovativních stavebních řešeních. Rebrandingem se naše komunikace zjednoduší, převezmeme hlavní část marketingové strategie Holcim a budeme ji doplňovat o to, co realizujeme na lokální úrovni,“ říká Jarmila Vindušková, marketingová manažerka společnosti. 

„Přípravy na rebranding jsme zahájili již v loňském roce a podílí se na nich celá firma ve spolupráci s externími agenturami. Logo Holcim se postupně objeví úplně všude, od samotných prostor závodu včetně velkých betonových sil, až po všechny ‚stationary’, jako jsou obálky, hlavičkové papíry, razítka a vizitky. Při kompletním rebrandingu výrobního závodu, jako je ten v Čížkovicích, musíte řešit změny u řady prvků, které vás často ani nenapadnou. Proměnou tak prochází také dopravní a bezpečnostní značení ve venkovních a vnitřních prostorách, všechny dopravní značky nebo interní komunikace v cca 5 budovách. Od května přecházíme na novou doménu www.holcim.cz a změny se pochopitelně dotknou také sociálních sítí. Současně spouštíme komunikační kampaň zahrnující PR komunikaci, printovou reklamu a sérii eventů pro stakeholdery a obchodní partnery,“ dodává Vindušková. 

-stk-