O reklamním přínosu Ladislava Sutnara se diskutovalo na akci ČMS

sobota, 27. května 2023, 07:40 Aktuality, Marketing MediaGuru

Klub učitelů marketingu při České marketingové společnosti (ČMS) zorganizoval na začátku května seminář „Marketing a reklama v proudu času".

Ze semináře Marketing a reklama v proudu času, zdroj: Česká marketingová společnost

Ze semináře Marketing a reklama v proudu času, zdroj: Česká marketingová společnost

Klub učitelů marketingu při České marketingové společnosti (ČMS) zorganizoval na začátku května seminář „Marketing a reklama v proudu času".  Na konferenci vystoupil i obchodní ředitel Radiohousu Karel Friml s přednáškou „Ladislav Sutnar a jeho místo v reklamě".  

Ladislav Sutnar byl světovou osobností 20. století v oblasti designu, typografie, užitého umění, ale také informační a reklamní grafiky. Působil od 20. let v Československu, po nucené emigraci pak od roku 1939 v USA. K jeho klíčové činnosti spojené s reklamou a obecně marketingovou komunikací, lze zdůraznit:

  • Spolupráci se Svazem Československého díla prostřednictvím prodejen Krásná jizba - prosazení nového moderního designu užitého umění, přesvědčení průmyslu ke změně sortimentu skrze jeho vlastní tvorbu podporovanou reklamou, PR komunikací v časopisech (fejetony, diskuze, recenze), ale i klasickou reklamou (tisk, letáky, výstavy) a specifickou aranží vizuálů či výloh.
  • Kompletní vizuální styl pro výstavbu rodinných domů v Praze v osadě Baba.
  • Prosazení nového studijního oboru „Reklamní fotografie" na Státní grafické škole v Praze, kde byl ředitelem.
  • Instalaci výstavy Moderního obchodu v Brně v roce 1929, která ukazovala racionální pohled na reklamu, definovaný analytickými informacemi o zákaznících, zboží a vhodném typu reklamy.
  • Tvorbu průmyslových katalogů jako nástroje B2B komunikace např. pro Honeywell, nebo designu telefonních seznamů pro Bell.
  • Průkopnictví v oblasti korporátní identity (CI) na světové úrovni. Tvorba jednotné komunikace v rámci jeho Sutnar Office v New Yorku např pro společnosti: Knoll and Drake (násl. úspěšná kampaň Knoll+Drake+you), kampaň pro výrobce vlněných látek Forstman se specifickou aranží látek umístěné v časopise Vogue, kterou převzali mnozí další reklamní tvůrci. Známé pod pojmem Sutnarův uzel nebo Rebranding výrobce kancelářské techniky spol. Addo-x.

Karel Friml se tématu věnuje v rámci doktorského studia na Západočeské Univerzitě v Plzni, Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara. Konference se zúčastnil společně s prof. Karlem Míškem.