Letošní ročník Effie přijímá přihlášky do 18. srpna

úterý, 27. června 2023, 18:50 Aktuality, Reklama MediaGuru

Tuzemská soutěž reklamní a marketingové efektivity Effie otevírá přihlašování do 26. ročníku.

Zdroj: AKA

Zdroj: AKA

Soutěž reklamní a marketingové efektivity Effie, kterou každoročně pořádá Asociace komunikačních agentur (AKA), otevírá přihlašování do svého 26. ročníku. Zájemci mohou podávat přihlášky do všech kategorií od 28. června do 18. srpna.

Letos nabídne Effie novinku v podobě Prima Video Awards. „Internet a digitalizace ekonomiky přinesly ohromnou škálu nástrojů komunikace. To se logicky projevuje i v Effie. S tím souvisí i rozšiřování o nové kategorie a ceny a v neposlední řadě zefektivňování způsobu hodnocení,“ vysvětluje Kateřina Hrubešová, výkonná ředitelka AKA.

Celkově se soutěž zaměří zejména na digitální komunikaci v mnoha formách. „Její význam v marketingu stále roste a Effie to reflektuje. Nicméně Effie samozřejmě nadále poskytuje prostor i plnoformátovým kampaním, ale také kampaním z oblasti PR, obsahového marketingu atd.,“ komentuje Ondřej Novák, ředitel ASMEA.

Důraz na digitální komunikaci se již loni projevil novou kategorií Digitální marketing a Cenou za nejefektivnější využití YouTube, kterou bude hlavní partner, český Google, udělovat i letos. „YouTube v Česku zasáhne měsíčně více než sedm milionů lidí v dospělé populaci, a je proto velmi oblíbenou platformou pro sdílení videí jakékoliv délky. Vážíme si kreativity a originálních nápadů, se kterými značky neustále přichází, a těšíme se, s čím se účastníci přihlásí letos,“ říká Marie Krátká ze společnosti Google.

Ve spolupráci se skupinou Prima bude letos nově vyhlášeno i ocenění Prima Video Awards. „Jsme rádi, že partnerství s Effie posuneme zase o krok dál a můžeme letos ocenit originální koncepty video obsahu bez ohledu na jeho formát, délku či umístění na dané platformě. Ocenění Prima Video Awards zkrátka udělíme nejefektivnější a nejinovativnější kampani v prémiovém video obsahu,“ vysvětluje Marek Singer, generální ředitel skupiny Prima.

O tom, kdo obdrží cenu Effie, rozhoduje nezávislá porota složená ze zástupců zadavatelů, komunikačních agentur, mediálních agentur, výzkumných agentur (členů sdružení SIMAR), zástupců odborných médií a zástupců Google i skupiny Prima. Letos bude porota opět vybírat ze šestnácti kategorií. Garantem kategorie PR je APRA. Partnerem výzkumné části je sdružení výzkumných agentur SIMAR. Dalšími partnery Effie jsou Ipsos a Behavio Labs.

Vítězové budou vyhlášeni 14. listopadu v Kině Lucerna. Večerem bude provázet Marek Hlavica, bývalý ředitel AKA a současný ředitel APRA.

-stk-