Národní galerie se nelíbí spot Vodafonu, ta pochybení odmítá

středa, 7. června 2023, 08:50 Aktuality, Reklama MediaGuru

Národní galerie v Praze (NGP) se ohradila proti reklamě společnosti Vodafone Czech Republic na sociální síti, která   byla pořízená na výstavě Květinová unie v pražském Veletržním paláci.

Květinová unie, zdroj: NGP

Květinová unie, zdroj: NGP

Národní galerie v Praze (NGP) se ohradila proti reklamě společnosti Vodafone Czech Republic na sociální síti, která  
byla pořízená na výstavě Květinová unie v prostorách Malé dvorany Veletržního paláce v Praze. NGP uvedla, že natáčení spotu
proběhlo bez vědomí a souhlasu NGP a také autorek díla Johany Pošové a Barbory Fastrové.

„Vodafone Czech Republic tak v právních i etických aspektech zásadním způsobem poškodila NGP i autorky. Její komerční aktivita totiž, jak také dokládají ohlasy na sociálních sítích i mediální rešerše, vyzněla jako výsměch současnému umění a zpochybnila tak roli NGP jako instituce, která spravuje a zprostředkovává umění a kulturní dědictví veřejnosti," uvedla galerie v oficiálním oznámení. Dodala také, že se věc snažila nejprve projednat s Vodafone Czech Republic a že ta nereagovala.

Společnost Vodafone v reakci pro MediaGuru.cz odmítla, že by na „snahu o komunikaci nereagovala“. Podle svých slov zaslala NGP obsáhlé vyjádření. Zdůraznila, že ji celý spor mrzí a že rozhodně nesledovala nepoctivý záměr a ani nechtěla dehonestovat výstavu nebo konkrétní umělecké dílo.

„V popsané záležitosti si nicméně nejsme vědomi toho, že bychom jakýmkoliv způsobem poškodili dobré jméno či pověst Národní galerie v Praze nebo jí způsobili jakoukoliv újmu. Ve spotu nikde nefiguruje logo ani název NGP, ani se o ní žádným způsobem nezmiňujeme. Zachycená část výstavy má sloužit pouze jako kulisa pro náš spot a pro diváka je zcela generická. Ano, některá díla byla ve spotu krátce zachycena, ale NGP jako taková v něm nebyla nijak identifikována a spot s ní nelze jakkoliv spojovat," sdělil mluvčí společnosti Ondřej Luštinec. Spot měl podle jeho slov ukázat mladým lidem, že i v digitální době je stále trendy chodit na výstavy moderního umění. „Závěr spotu je už pouze vtip a umělecká nadsázka, přičemž prosté krátké zobrazení předmětné tapisérie v tomto ohledu vnímáme jako nepodstatné vedlejší užití díla ve smyslu ustanovení §38c autorského zákona. Podle něj do autorského práva nezasahuje ten, kdo náhodně užije dílo v souvislosti se zamýšleným hlavním užitím jiného díla nebo prvku. V tomto případě byl krátký záběr na tapisérii vskutku náhodný, pouze ilustrační, úplně stejně mohl být užit záběr na jakékoliv jiné moderní dílo," dodal. Spot byl krátce po uvedení ze sítí stažen.

-mav-