NFNZ vede od září novinář a pedagog David Klimeš

pátek, 1. září 2023, 10:30 Aktuality, Tisk, Lidé MediaGuru

Novinář David Klimeš střídá od 1. září ve vedení Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky Petra Orálka.

David Klimeš, zdroj: NFNZ

David Klimeš, zdroj: NFNZ

David Klimeš nastupuje jako nový výkonný ředitel Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky (NFNZ). V pozici ředitele vystřídal Petra Orálka, který vedl NFNZ do června 2023 a nyní působí v ČTK jako ředitel rozvoje a strategie.

David Klimeš je respektovaný novinář a komentátor ekonomického a politického dění. Za své texty získal Novinářskou cenu a Cenu Karla Havlíčka Borovského. V posledních letech působil například v Aktuálně.cz, týdeníku Ekonom či v Hospodářských novinách. Vyučuje na Fakultě sociálních věd UK

 „Po letech aktivního působení v médiích přecházím do role, ve které chci média podporovat. Značná pluralita médií je nedoceněnou hodnotou, kterou se česká mediální krajina odlišuje od některých svých postkomunistických sousedů. A to nepochybně i díky podpoře NFNZ. Toto úsilí fondu bude nadále pokračovat, protože i když některé politické tlaky na média zeslabily, jiné, například ekonomické či technologické, zas nabývají na důležitosti,“ uvedl David Klimeš.

Správní rada NFNZ se v srpnu rozhodla, že NFNZ bude nově zveřejňovat své dárce s dary v souhrnu za celý rok v hodnotě 50 tisíc Kč a výše. Dárci budou zveřejňováni ve výroční zprávě počínaje výroční zprávou za rok 2023. 

Téměř 500 tisíc Kč rozdělil NFNZ mezi osm projektů mladých novinářek a novinářů do 35 let věku. Grantová komise hodnotila 22 přihlášených grantových žádostí. Mezi podpořenými projekty jsou studijní pobyty v zahraničí, účast na mezinárodních konferencích, odborné vzdělávací kurzy nebo stáž v české redakci. 

-mav-