Vydavatel deníku Právo loni spadl do ztráty

úterý, 1. srpna 2023, 07:00 Tisk MediaGuru

Vlivem výrazného nárůstu nákladů se hospodaření deníku Právo v loňském roce dostalo do ztráty.

Zdroj: MediaGuru.cz

Zdroj: MediaGuru.cz

Společnost Borgis, vydavatel deníku Právo, vytvořila loni tržby ve výši 588 mil. Kč, což byo o jedno procento méně než v roce 2021 (absolutně -6,8 mil. Kč). Hospodaření vydavatelství skončilo loni ztrátou ve výši 41,7 mil. Kč. Vyplývá to z účetní uzávěrky společnosti za rok 2022.

Vedení společnosti ve výroční zprávě vysvětlilo, že loňský rok provázel masivní nárůst nákladů v oblasti výroby a distribuce novin, kde se projevily zejména strmě rostoucí ceny novinového papíru v druhém pololetí 2022 a zdražení energií a pohonných hmot.

Základní výsledky společnosti Borgis (tis. Kč)

  2022 2021
tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb 588 386 595 159
provozní výsledek hospodaření -41 089 22 119
výsledek hospodaření za účetní období -41 655 17 764

Zdroj: výroční zpráva společnosti Borgis za rok 2022

„Hladina nákladů na výrobu novin, která strmě stoupala zejména v druhém pololetí 2022, se přehoupla i do počátku letošního roku. Teprve v posledních měsících byl zaznamenán mírný pokles cen papíru a tato tendence by podle názoru obchodníků měla pokračovat i ve druhé polovině roku 2023. Od počátku letošního roku však skokově stoupla v řádech milionů korun měsíčně cena distribuce předplaceného tisku a méně výrazně i rabaty ve volném prodeji," konstatuje se dále ve výroční zprávě.

Cílem společnosti je udržet hospodářský výsledek „přinejmenším bez dalších výrazných ztrát". Zásadní je pro firmu probíhající změna vlastníka, kdy se hlavním akcionářem s 92 % stala společnost Seznam.cz, která ovládla klíčovou firmu Silky Zdeňka Porybného. V návaznosti na tuto změnu došlo také k obměně ve vedení deníku Právo, kdy Petr Šabata vystřídal právě Porybného.

-mav-