Český antidopingový výbor má novou vizuální identitu

středa, 4. října 2023, 07:15 Aktuality, Marketing MediaGuru

Český antidopingový výbor mění logo, vizuální styl a komunikační styl. Z role „strašáka“ se proměňuje v partnera sportovců.

Nové logo Českého antidopingového výboru, zdroj: Český antidoping

Nové logo Českého antidopingového výboru, zdroj: Český antidoping

Český antidopingový výbor se pod vedením Martina Čížka rozhodl poprvé od roku 1999 pro změny v komunikaci s veřejností a sportovci. Zásadním způsobem mění nejen logo, vizuální styl a komunikační kanály, ale zejména tón hlasu a strategii. Z role „strašáka“ dopujících se proměňuje v partnera pro všechny, kteří se rozhodli jít cestou čistého sportu. Autorem nové vizuální identity je agentura NMDS. 

„Českou republiku považuji za velmi úspěšnou sportovní zemi a mnoho sportovních příběhů našich vynikajících sportovců naši zemi celosvětově proslavilo. Tito sportovci naši zemi proslavili nejen excelentními sportovními výsledky, ale i svou čestností, pracovitostí a odvahou. To jsou nesmazatelné hodnoty, které k naší zemi patří. Tyto hodnoty je však potřeba důsledně chránit, aby nejen přetrvávaly, ale také nově vznikaly. Český antidoping si je svého poslání jako ochránce těchto hodnot vědom, a proto svým novým přístupem chce sportovcům jasně dát najevo, že je tady pro ně. Těm sportovcům, kteří chtějí tyto hodnoty dále přenášet a vytvářet, chce být Český antidoping nejen aktivně nápomocen, ale i být spolehlivým partnerem k jejich dosažení,“ říká Martin Čížek, ředitel Českého antidopingového výboru. 

V rámci změny změnil Český antidopingový výbor svůj název, který zjednodušil na Český antidoping (Czech antidoping). Samotný vizuální styl přímočaře vychází ze symboliky znaků státní moci, z erbu dvouocasého lva, který používá Národní sportovní agentura, zřizovatel Českého antidopingového výboru.

Nové logo Českého antidopingu tvoří zlatá koruna z hlavy lva na modrém poli královské modři. Koruna je zkonstruována z pěti kruhů, které odkazují na olympijské hry. Symbolizovat má podle Martina Kermese, spoluzakladatele NMDS, také kruh věčnosti a znak světské i duchovní moci na hlavě všem sportovcům, kteří nejen zvítězili, ale bojovali čestně. Nejde tedy o medaile, ale o „čisté zlato“. Český antidoping se svými aktivitami totiž snaží nejen motivovat a vzdělávat, ale podporovat a korunovat všechny, kteří sportují čistě. 

-stk-