Radiohouse má nové ceníky, hlavní produkty zdraží o 8 %

středa, 1. listopadu 2023, 10:05 Rádio Martina Vojtěchovská

Hlavní obchodní balíčky zastupitelství Radiohouse zvyšují pro rok 2024 ceny rádiové reklamy o 8 %. U některých rádií se ale ceny pro příští rok nemění.

Karel Friml, zdroj: Radiohouse

Karel Friml, zdroj: Radiohouse

Mediální zastupitelství Radiohouse, patřící do skupiny Media Bohemia, upravuje reklamní ceny svých rádií pro rok 2024 v závislosti na jednotlivých produktech. Radiohouse obchodně zastupuje Rádio Blaník, Hitrádia, Fajn rádio a Rock rádio. „Klíčové produkty Radiohouse Total a Radiohouse Výběr meziročně zdražují o 8 %. Balíkové produkty rodin stanic s celoplošným pokrytím jsou nastaveny individuálně – Hitrádia například cenu nezvyšovala," uvedl Karel Friml, COO společnosti Radiohouse.

Poptávku po rádiové reklamě označuje letos za enormní. „Více než dřív se ukazuje, že flexibilita, masovost zásahu, dobrá cena, výkon a možnost komunikovat efektivně sdělení i ve vysoké sezóně jsou atributy, které u zadavatelů skutečně rezonují," upřesňuje Karel Friml. 

Klíčové produkty Radiohousu zůstávají a upraveny byly jen dílčí parametry. Ponechány byly také stejné koeficienty stopáže i alianční příplatky. V portfoliu tradičně zůstávají produkty jednotlivých rádií, resp. rodin rádií ve svých Total i Plus variantách. Byl uveden i nový produkt Fajn Radio Plus, který posiluje terestrickou mladou cílovou skupinu rádia o Fajn Helax Online a doplňuje u všech rodin stanic svoji Plus variantu, kterou doposud nemělo.

Nově proběhlo ukotvení online rozhlasových produktů napříč portfoliem i v rámci balíkových produktů. U produktu sdružujícího všechny streamy internetových rádií RH Online Pack došlo k násobnému navýšení ceny, která má ale v CPT korespondovat s nejnižší cenou, za kterou se tento prostor běžně v RTB obchoduje. Radiohouse zdůvodnil, že tak využívá nárůstů poslechovosti digitálních audio produktů v poslední letech a koriguje dosavadní výrazně nižší cenu reklamy zadávanou ve vysílání své digitální distribuce do časových pásem vůči nákupu v programatickém obchodování.

„Nárůst ceny digitálního audia se v produktu Radiohouse Total projevil jen minimálně a prakticky jsme v našem nejsilnějším balíku upravili jeho vnitřní slevu. Je to ve prospěch tradičních zadavatelů rozhlasové reklamy našeho nejsilnějšího produktu. To, co ale bylo třeba řešit byla historická hladina CPT samostatně prodávaného digitálního produktu Radiohouse Online Pack s ‚klasickým’ plánováním ve stylu analogového rádia tzv. do časových pásem. Cena se nyní po korekci již pohybuje na úrovni, za kterou na našich digitálních audio streamech a podcastech nakupují klienti floatingové kampaně bez speciálního cílení programaticky,“ uvedl jednatel Radiohousu Štěpán Ryska.

 

Otázky pro Karla Frimla, COO Radiohouse

Jaké jsou základní rysy obchodní politiky společnosti Radiohouse pro rok 2024?

V rámci rozhlasové reklamy vstupujeme do dalšího období s vyváženým portfoliem, které dostálo změn především evolučních. Je totiž osvědčené v praxi reklamních zadavatelů, a tak se především přizpůsobily dílčí detaily produktů a praxe bookingu kampaní v exponovaných sezónách. V případě online reklamy jsme se zaměřili na prohloubení našich možností digitálního audia, využívání sociálních sítí našich stanic a v neposlední řadě na konsolidaci klasické online reklamy v rámci RH Digital, která funguje jako digitální agentura. 

Jaké změny obchodní politika pro rok 2024 přináší ve srovnání s rokem 2023?

S ohledem na zpětnou vazbu reklamních zadavatelů je obchodní politika založena na kontinuitě produktů a jejich obsahového a cenového vyvážení a dále pak na dalším posílení klientského servisu. Změnili jsme logiku front office a back office složek společnosti, rozšířili jsme týmy specialistů pro netradiční komunikaci, analytiků, online specialistů RH Digital či jsme v naší mateřské společnosti MMS zřídili novou digitální sekci se zaměřením na online aktivity a digitální audio.

Loni jste uváděli rostoucí poptávku a nutnost reagovat na ní i vyšší cenou. Platí to i pro letošní rok?

V letošním roce je poptávka po rozhlasové reklamně enormní, zvlášť ve vysokých sezónách. Bylo třeba korigovat i v této souvislosti cenu produktů. Změny ovšem nebyly provedeny paušálně. Cílem bylo vyvážit dostupné produkty tak, aby se za férovou cenu dosáhlo rovnoměrného zásahu příslušných cílových skupin a aby jejich místo na celkové mapě rozhlasového trhu mělo vždy logickou konsekvenci. Klíčové balíkové produkty RH Total a RH Výběr mají meziroční inflaci na úrovni 8 %. Balíkové produkty rodin stanic s celoplošným pokrytím jsou nastaveny individuálně. Například stále rostoucí Blaník, i přes zdražení, má stále nejvýhodnější CPT v porovnání s nejbližší celoplošnou konkurencí. Hitrádia, jako etalon regionálního vysílání, se meziročně nezdražila vůbec a vychází tak vstříc potřebám jak národních, tak regionálních zadavatelů. V podobném pohledu se měnila i cena Rock rádia a Fajn rádia.

Jaké základní produkty bude Radiohouse v roce 2024 prodávat? Mění se nějak jejich složení nebo profilace?

Mezi hlavní produkty patří RH Total obsahující všechna naše vlastněná a zastupovaná rádia a online pack a RH Výběr, který garantuje zásah 19% share CS všichni a optimalizuje složení sítě na základě cílové skupiny zadavatele, tak aby bylo dosaženo co největšího množství TRPs za co nejmenší cenu. Tyto produkty zůstávají z pohledu složení konstantní. Je třeba ovšem zmínit, že samostatně prodávaný Online pack (online audio Rádia.cz) byl meziročně zdražen tak, aby odpovídal CPT, za které se takový prostor obchoduje v rámci RTB. Tato změna se ale ceny RH Total nedotkla ani lineárním přepočtem, což bylo realizováno ve prospěch tradičních zadavatelů rozhlasové reklamy.

Do tradičního rozhlasového portfolia Radiohouse pak patří také „totalové“ a „plusové“ balíky rodin stanic (Blaník, Hitrádio, Fajn rádio, Rock rádio), kde nejvýraznější změnou je definice nového balíku Fajn rádio Plus, kde je zásah terestrického Fajn rádia rozšířen o Fajn Helax Online. Doposud totiž jediné Fajn rádio nemělo svoji plusovou variantu a bylo nasnadě takový multimediální produkt, který je na mladou cílovou skupinu často poptáván, vytvořit.

Jak hodnotíte letošní vývoj jednotlivých rádií Radiohousu a jak se to promítne do jejich obchodování v roce 2024?

Vývoj našich stanic hodnotíme veskrze pozitivně. V případě Blaníku využíváme jeho etablaci na pozici jedničky v share v rámci všech komerčních rozhlasových stanic. V případě Hitrádií jejich klíčové a dnes reálně jediné regionální cílení a možnost celoplošného pokrytí. Ve Snídani Šampionů s Kateřinou a Dominikem využíváme celosíťového drivu a v ostatních částech dne máme desítky moderátorů, kteří dokážou odbavit obsah týkající se regionálních komunit. Rock rádio díky svému růstu má opět největší share na trhu rockových stanic v ČR a Fajn rádio umí skutečně efektivně zasáhnout nejmladší cílové skupiny. To vše jsme schopni využít ve prospěch našich reklamních zadavatelů a vždy najít řešení jejich potřebám. Tomu odpovídá i posílení týmu nestandardní komunikace, která nás baví, a především umí synergicky posílit komunikaci v reklamních blocích.

Projeví se v obchodní politice pro příští rok nárůst zájmu o podcasty či audio na vyžádání?

Ano projeví, vnímáme zvýšený zájem o digitální audio obecně. Tomu odpovídá i založení nové digitální divize MMS, které definuje vlastní podobu a strukturu podcastů skupiny Media Bohemia a které jsou skrze Radiohouse, resp. divizi RH Digital následně monetizovány.

Je reálné uvažovat o propojení reklamy v živém rádiovém vysílání a v audiu na vyžádání?

To už je realitou. Řada našich zadavatelů využívá možnosti, při jedné produkci rozhlasového spotu, rozšířit svoji komunikaci i na podcasty, ale stejně tak i na komunikaci v rámci online streamů či digitálních rádií, a to jak samostatně, tak prostřednictvím našich produktových balíčků kombinujících Rádia.cz a podcasty Media Bohemia.

Podle zveřejňovaných čistých odhadů rádií je letošní rok z pohledu investic do reklamy úspěšný. Čemu tento vývoj přikládáte?

Důvodů je celá řada, zdá se ale, že s letošním vývojem reklamního trhu se více než dřív ukazuje, že flexibilita, masovost zásahu, dobrá cena, výkon a možnost komunikovat efektivně sdělení i ve vysoké sezóně jsou atributy, které v uších reklamních zadavatelů skutečně rezonují. Potvrdila se tím role rádia jako mediatypu a s tímto poselstvím vstupujeme do dalšího roku.

Přicházejí do rádií noví zadavatelé?

Noví zadavatelé přicházejí a těší mě, že zdrojem je jak národní, tak regionální trh. Mezi nejaktivnější sektory patří v letošním roce zcela jistě potravinářská a nepotravinářská rychloobrátka, oblasti cestovního ruchu a bankovnictví, energetiky, či je vidět opět zvýšená aktivita oblasti automotive.