Český rozhlas má pro rok 2024 rozpočet ve výši 2,37 mld. Kč

pondělí, 11. prosince 2023, 16:35 Aktuality, Rádio MediaGuru

Český rozhlas plánuje v roce 2024 hospodařit s vyrovnaným rozpočtem ve výši 2,367 mld. Kč.

Budova Českého rozhlasu, zdroj: Český rozhlas

Budova Českého rozhlasu, zdroj: Český rozhlas

Rada Českého rozhlasu na svém pondělní zasedání schválila rozpočet ČRo na rok 2024. Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný se shodným objemem nákladů a výnosů ve výši 2 367 milionů korun. Proti rozpočtu na rok 2023 se rozpočtová suma zvyšuje o 107 milionů korun.

„I v následujícím roce pro nás je jednoznačným cílem nabízet posluchačům co nejlepší a nejpestřejší služby na všech našich distribučních platformách. Rok 2024 je ovšem také posledním rokem, kdy je ČRo schopen za stávající poplatek 45 korun měsíčně v celé šíři své služby ufinancovat. Věříme ale, že nynější politická reprezentace po 18 letech navýší rozhlasový poplatek o zamýšlených 10 korun měsíčně. Při skokovém růstu inflace a cen všech služeb je to jediná cesta, jak zajistit, aby ČRo mohl veřejnou službu v celé své šíři nabízet lidem i po roce 2025,” uvedl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.

Celkový plánovaný obrat (celkový objem nákladů a výnosů) Českého rozhlasu pro rok 2024 výrazně ovlivňuje změna metodiky účtování, ke které ČRo přistoupil na základě interpretace účetních standardů Národní účetní rady a doporučení externího účetního auditora. Jde o účtování všech sociálních benefitů vyplácených zaměstnancům do sociálních nákladů a do výnosů pak o zúčtování čerpání sociálního fondu. Jde o rozpočtově neutrální operaci, tedy o operaci bez vlivu na hospodářský výsledek, ale o operaci, která o objem vyplácených benefitů (70 mil. Kč) navyšuje celkový obrat instituce.

Schválený rozpočet na příští rok plně zabezpečí vysílání všech 25 stanic Českého rozhlasu.

Meziroční navýšení výnosů souvisí s posílením většiny výnosových kapitol (obchodní výnosy, finanční výnosy, tržby z prodeje služeb, ostatní provozní výnosy i čerpání účelových fondů). Tato navýšení plně kompenzují i drobný meziroční pokles u hlavního zdroje financování ČRo, kterým jsou výnosy z rozhlasových poplatků

Investiční plán byl na příští rok sestaven v objemu 150 milionů korun. V oblasti rozhlasové a výpočetní techniky jde zejména o akce: rekonstrukce publicistických technologií DHD (především rozšíření mixážních pultů), obnova dvou přenosových vozů pro Zpravodajství, rekonstrukce hudební režie v Plzni, obnova SAN switchů a serverů pro IT, rozvoj systémů SAP a OpenMedia.

Další významnou oblast investičních akcí představují stavební investice, mezi jejíž (co do objemu) nejvýznamnější akce budou v roce 2024 patřit rekonstrukce střešního pláště budovy v Římské 13, kompletní výměna požárních detektorů v komplexu budov Vinohradská-Římská, modernizace systému poplachového zabezpečovacího a tísňového systému, vybudování postprodukční režie a plenéru s malou režií v Olomouci ad. V neposlední řadě pak do této části investičního plánu patří i obnova vozového parku ČRo.

V oblasti marketingu a digitálních služeb patří mezi nejvýznamnější investiční akce rozvoj internetového projektu mujRozhlas.cz (digitálního archivu ČRo), výroba dlouhodobých video spotů a rozvoj redakčního systému serveru iRozhlas.cz. Na rok 2024 se plánuje také nákup licencí především pro hudební tvorbu Českého rozhlasu, nákup hudebních nástrojů pro symfonický orchestr a rozvoj technologií pro Centrum dopravních informací.

-mav-