TV Barrandov snížila tržby na polovinu z doby před covidem

pondělí, 15. ledna 2024, 12:00 TV MediaGuru

Vývoj tržeb televizní skupiny Barrandov kopíruje vývoj podílu na sledovanosti. Oproti poslednímu roku před covidem jsou tržby i sledovanost o polovinu nižší.

Zdroj: Barrandov Televizní studio

Zdroj: Barrandov Televizní studio

Provozovatel televizní skupiny Barrandov, společnost Barrandov Televizní Studio, doplnila své účetní závěrky za několik posledních let. Mimo jiné z nich vyplývá, že tržby společnosti z prodeje výrobků a služeb se v roce 2022 snížily na polovinu z doby před covidovou pandemií. Konkrétně v roce 2022 dosáhly výše 271,2 mil. Kč a rok 2022 uzavřela společnost s hospodářským výsledkem ve výši 5,749 mil. Kč.

Pohled na vývoj tržeb televizní skupiny kopíruje vývoj podílu na sledovanosti, který byl nejvyšší v letech 2016 až 2018 (vůbec nejvyšší hodnoty dosáhl v roce 2017 – podíl 8,66 %, D15+, zdroj: ATO-Nielsen). Od roku 2018 se podíl skupiny Barrandov na sledovanosti každoročně snižoval na 3,20 % v roce 2022.

Vývoj tržeb TVB z vlastních výrobků a služeb (mil. Kč)

Zdroj: účetní závěrky společnosti Barrandov Televizní studio. Hodnoty se zobrazí najetím na sloupec

Provozovatel televizní skupiny střídá roky s kladným a záporným hospodářským výsledkem. Celkový výsledek hospodaření z minulých let představoval k 31.12. 2022 ztrátu ve výši 525 mil. Kč

Základní výsledky hospodaření Barrandov Televizní Studio (tis. Kč), 2015-2022

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
tržby z prodeje výrobků a služeb 439912 607896 662634 645050 559523 446017 312416 271220
provozní výsledek hospodaření -25647 31271 21314 42056 -25384 -7629 -8542 19656
hospodářský výsledek -32380 23625 7045 21418 -50487 -11420 -66694 5749

Zdroj: účetní závěry společnosti Barrandov Televizní Studio v letech 2015-2022

Výše dlouhodobých závazků představovala ke konci předloňského roku 250 mil. Kč a krátkodobých 370 mil. Kč. Naopak dlouhodobé pohledávky byly k uvedenému datu ve výši 51 mil. Kč a krátkodobé 292 mil. Kč. Dlouhodobé závazky zahrnují zejména závazky z obchodních vztahů (160 mil. Kč), závazků vůči společnosti Empresa Media z titulu přijatých půjček (136 mil. Kč) a také závazky vůči spolumajiteli Jaromíru Soukupovi z titulu přijatých zápůjček (66 mil. Kč).

Společnost Barrandov Televizní Studio provozuje tři televizní kanály, vedle TV Barrandov i Kino Barrandov a Barrandov Plus. Všechny kanály jsou terestricky celoplošně dostupné prostřednictvím multiplexu 3 Českých Radiokomunikací a jsou také součástí základních nabídek operátorů. Jediným akcionářem je společnost Empresa Media, ve které mají od loňského roku rovnocenný podíl Jaromír Soukup a krizový investor Jan Čermák.

Čermák chce oddlužit Empresa Media, hlásí se i zájemci o část portfolia

pondělí 6. listopadu 2023

Dluhy TV Barrandov stahují i agenturu Médea

pondělí 28. srpna 2023

-mav-