Zadavatelé do rádiové reklamy loni vložili rekordních 1,76 mld. Kč

čtvrtek, 8. února 2024, 06:55 Rádio MediaGuru

Trh rádiové reklamy loni významně ožil a překonal i do té doby nejúspěšnější rok 2022. Čisté investice směřované do rádií se meziročně zvýšily o osm procent.

Ilustrační foto, zdroj: Shutterstock

Ilustrační foto, zdroj: Shutterstock

Celkové čisté investice zadavatelů do rádiové reklamy se loni dostaly na svou nejvyšší úroveň od doby, kdy je provozovatelé tuzemských stanic zveřejňují. Překonaly tak dosud nejúspěšnější loňský rok a celkově dosáhly na objem ve výši 1,76 mld. Kč. V meziročním srovnání šlo přitom o 8,1% nárůst, což je nejvýraznější navýšení od roku 2014, kdy se odhady sledují.

Zájem zadavatelů o rádiovou reklamu potvrzuje i pohled na vývoj investic v jednotlivých kvartálech roku 2023, ve kterých převyšovaly úroveň z roku 2022 (nejvíce druhý kvartál), a také absolutně nejvyšší objem směřovaný do posledního kvartálu roku 2023 ve srovnání se stejným obdobím předchozích let. Nejsilnější byl opět pro rádia druhý kvartál roku, ve kterém se loni objem vyhoupl na 565,5 mil. Kč, následoval čtvrtý kvartál s 563,8 mil. Kč a poté kvartály třetí a první (oba kolem 315 mil. Kč). „Tradičně druhý a čtvrtý kvartál tvoří zhruba dvě třetiny celkových ročních čistých investic," zaznělo na prezentací výsledků.

Z jednotlivých segmentů zvýšili investice v posledním čtvrtletí 2023 zadavatelé z maloobchodu, elektra, auto-moto, farmacie, zábavy a volného času, naopak nižší výdaje měly segmenty hraček a cestování. Celkově v posledním loňském čtvrtletí více rostly investice od agenturních zadavatelů.

Výhled pro první kvartál roku 2024 je mírně optimistický, měl by se udržet na stejných číslech jako prví kvartál 2023. „Rozjezd je pozvolný, což je ale také dlouhodobý trend," říkají rádioví provozovatelé.

Objem čistých investic do rádiové reklamy (mil. Kč)

Zdroj: SKMO, hodnoty se zobrazí najetím na sloupec

Meziroční růst investic do rádiové reklamy (%)

Zdroj: SKMO. hodnoty se zobrazí najetím na sloupec

Objem investic do rádiové reklamy ve 4. čtvrtletí roku (mil. Kč)

Zdroj: SKMO. hodnoty se zobrazí najetím na sloupec

Meziroční tempo růstu investic po kvartálech v roce 2023 (%)

Zdroj: SKMO, hodnoty se zobrazí najetím na sloupec

Čisté investice jsou založeny na expertním odhadu členů Rozhlasové sekce SKMO, jde tedy o údaje z Českého rozhlasu, Radiohousu a Media Clubu – tedy všech rozhodujících hráčů na reklamním rádiovém trhu. Vyjadřují objem v ceníkových cenách, od nichž se odečítají slevy a bartery. Nejsou odečteny bonusy agentur, zastupitelství či obchodníků a jsou založeny na fakturovaných objemech, nikoli odvysílaných. V covidovém období 2020-2021 se investice nezveřejňovaly.

-mav-