SPIR: Investice do online reklamy se loni zvýšily o 5 %

pondělí, 15. dubna 2024, 10:10 Internet & Mobil MediaGuru

Výdaje do online reklamy loni dosáhly téměř 60 miliard korun a meziročně vzrostly o 5 %, oznámilo profesní sdružení SPIR na základě výzkumu reklamních investic. Odhad vývoje pro rok 2024 ale neposkytlo kvůli změnám na trhu.

Ilustrační foto, zdroj: Shutterstock

Ilustrační foto, zdroj: Shutterstock

V roce 2023 dosáhly výdaje do online reklamy téměř 60 miliard korun a meziročně vzrostly o 5 %. Na růstu se v absolutních hodnotách nejvíce podílela display reklama (+6 %) a reklama ve vyhledávání (+3 %). Z pohledu způsobu obchodování inzertního prostoru rostl programatický nákup display reklamy o 7 %. Údaje pocházejí z výzkumu inzertních výkonů internetové reklamy, který pro Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR) realizuje agentura Median.

Jedná se o dosud nejvyšší investice, které představují 5% nárůst oproti předchozímu roku a kopírují kontinuálně rostoucí trend ve využívání online inzerce. Odhady růstu byly dosud pro účastníky výzkumu tradičně konzervativní, přičemž zjištěné reálné růsty bývají zpravidla vyšší než prognózy. Odhad růstu z roku 2022 pro rok 2023 byl historicky nejnižší především v důsledku nepříznivé ekonomické situaci a dopadům inflace a skutečnost ukázala, že se i naplnil. Pro rok 2023 byl očekávaný 7% růst, ze zjištěných dat vyplývá růst 5 %.

„V roce 2023 jsme čelili ekonomickému útlumu a dvouciferné inflaci a očekávali jsme proto jen mírný růst investic do onlinu. Což čísla z výzkumu inzertních výkonů potvrzují. Ačkoli se ekonomická situace zlepšuje, online reklama zažije letos turbulentní období v souvislosti s ohlášeným koncem podpory cookies třetích stran, proto poprvé v historii měření není možné odhadnout další vývoj, jako jsme to dělali v minulých letech,” komentoval výsledky předseda předsednictva SPIR Michal Hanák.

Zdroj: SPIR

Zdroj: SPIR

Největší část inzertních výdajů připadá na celoplošnou (display) reklamu (42,2 mld. Kč v kombinovaných cenách). Do display reklamy je započítána i reklama v obsahových sítích (zejména sítě Seznam Sklik, Google Ads a Facebook), RTB formou obchodovaná reklama a nativní reklama. Druhou nejpoužívanější formou reklamy je reklama ve vyhledávání, do které investovali inzerenti 16,1 mld. Kč v reálných cenách. Pro katalogové zápisy a řádkovou inzerci média deklarovala tržby 1,2 mld. Kč v ceníkových cenách.

Display reklama v roce 2023 zaznamenala 6% růst, reklama ve vyhledávání 3% růst. Katalogy a řádková inzerce zaznamenaly v minulém roce 2% pokles. 

Zdroj: SPIR

Zdroj: SPIR

Z celkové display reklamy tvořila videoreklama 31% podíl (13,0 mld. Kč) meziročně vzrostla o 18 %. Nativní reklama tvořila 12% podíl (4,9 mld. Kč), meziročně vzrostla o 22 %.

Programaticky obchodovaná reklama, která se týká prostoru v reklamních obsahových sítích a RTB způsobu prodeje, dohromady tvořila 72% podíl z celé display reklamy (30,4 mld. Kč) a meziročně vzrostla o 7 %. Do programatického displeje patří inzertní výkon obsahových sítí (jako např. Seznam Sklik, Google Ads, Facebook, Instagram a další) a také výkon inzerce skrze systémy DSP/SSP.

Zdroj: SPIR

Zdroj: SPIR

Vzhledem k změnám v online reklamě, které v souvislosti s avizovaným ukončením podpory cookies třetích stran ve svém prohlížeči Chrome opakovaně oznamuje společnost Google, SPIR nezveřejňuje odhad růstu pro rok 2024.

„Postup dominantní společnosti Google okolo prohlížeče Chrome právem kritizují vedle SPIR také další asociace, včetně např. IAB Tech Lab. Dosavadní kroky společnosti Google v souvislosti s cookies třetích stran vytváří na reklamním trhu obrovskou nejistotu pro vydavatele a inzerenty, kteří stále neznají všechny podrobnosti, jak bude řešení po ukončení podpory cookies třetích stran definitivně vypadat,” doplnil Michal Feix, místopředseda předsednictva SPIR.

Výzkum probíhal v lednu a únoru 2024 a zapojili se do něj internetoví provozovatelé, mediální, digitální a specializované agentury, reklamní síť i přímí inzerenti. Metodika výzkumu a její úpravy pro rok 2023 jsou popsány na webu

Podrobné výsledky výzkumu, včetně podílu jednotlivých forem internetové reklamy, jsou na webových stránkách www.inzertnivykony.cz.

-mav-