Startuje náborová kampaň na podporu asistence

úterý, 18. června 2024, 11:55 Aktuality, Reklama MediaGuru

Asistence spouští kampaň na podporu zvýšení počtu zájemců o asistenci pro lidi s postižením a seniory. Podepsána je pod ní Družina. 

Klíčový vizuál ke kampani Asistence, zdroj: Družina

Klíčový vizuál ke kampani Asistence, zdroj: Družina

Obecně prospěšná společnost Asistence zahájila 17. června kampaň, jejímž cílem je podpořit zájem o asistenci pro lidi s postižením a seniory a zvýšit počtu asistentů a asistentek. Staví na sérii videospotů „AI vás nenahradí„ a „Asistence je práce, kterou už dávno znáte“. K vidění bude na sociálních sítích Facebook a Instagram a na webu asistujeme.cz. V plánu je také několik společných setkání nebo aktivit ve veřejném prostoru. Pod kampaní je podepsána etické kreativní studio Družina a kreativci Jan Látal, Michaela Klakurková a Emil Nitkulinec.

„Připravujeme se na možnou systémovou změnu, která zlepší finanční dostupnost osobní asistence pro lidi s postižením. Až se tak stane, budeme narážet na nedostatek osobních asistentů a asistentek, kterých je už teď málo. Chceme touto kampaní lidem ukázat, že asistování je nejen potřebná práce, ale také práce, která vám toho hodně dá. Nejen peníze, ale také smysl,“ říká Erik Čipera z obecně prospěšné společnosti Asistence, a dodává: „Cílem kampaně je získat co nejvíce nových registrací potenciálních zájemců o asistenci, navýšit počet asistentů po celé republice a posílit dobrou značku asistování.”

Záměrem kampaně je dostat k široké veřejnosti zprávu, že lidé s postižením potřebují pomoc a asistenci druhých, se kterou pak mohou žít normální svobodný život. Krátké spoty ukazují pomocí tří příběhů – skladníka, prodavačky a kustoda, že asistence je práce jako každá jiná. Zájemci o asistenci se nepotřebují učit nic nového, mohou začít hned teď, a navíc je to práce, která dává smysl. Druhá kampaňová linka pak pracuje s fenoménem umělé inteligence (AI) a její interakce s lidmi s postižením. Rozehrané situace staví na jasném předpokladu, že AI lidskou asistenci zkrátka nezvládne.

V ČR žije něco mezi 10 až 15 tisíci lidí s handicapem, kteří potřebují asistenci ve velkém rozsahu. Část z nich teď žije v ústavech, část mimo ústav jen díky zbytku sil svých blízkých a část s podporou asistentů, na které ale nemají dost peněz. Je tu ale šance, že brzy bude lépe. V ČR aktuálně působí zhruba 50 poskytovatelů asistentské péče, přičemž největší kapacity jsou v Praze. 

Služby asistentů využívají lidé s tělesným a kombinovaným postižením ve věku od 16 do 64 let na území Prahy a celé ČR a kteří v důsledku svého postižení potřebují pomoc druhé osoby. S podporou asistenčních služeb mohou svobodně žít v přirozeném prostředí i lidé s těžším postižením. Kapacita služeb asistence trvale narůstá, i tak ale nezvládá pojmout ještě výraznější nárůst zájmu lidí s postižením a seniorů. „Lidé často nevědí, že by vůbec asistovat mohli a že by to zvládli, a právě jim se snažíme přiblížit. Ze zahraničních zkušeností víme, že žádní lidé s postižením nemusí opouštět své domovy a žít v ústavech. A ze zkušeností asistentek a asistentů u nás je patrné, že dělat něco potřebného a užitečného rozvíjí v jejich životech tolik vítané uvědomění si vlastní hodnoty,” dodává Erik Čipera.

-stk-