Úvod do televizního trhu

TV

Počet televizních kanálů se na televizním trhu od přechodu na digitální vysílání stále zvyšuje. Některé nové kanály se však musely vypořádávat s obtížnými ekonomickými podmínkami a na trhu nevydržely (Z1, Pětka, Metropol TV). Je navíc nutné připomenout, že z původní šestice vysílatelů, kteří od Rady pro rozhlasové a televizní vysílání licenci obdrželi, nakonec své projekty odstartovaly jen dvě stanice. (Do výčtu nejsou zařazeny digitální stanice spjaté s tzv. silnou trojkou – Česká televize, Nova, Prima).

Po určité stagnaci v uvádění nových televizních kanálů se situace dále mění od roku 2012, kdy na trh vstoupilo několik nových celoplošných TV kanálů (např. Fanda, Smíchov a Telka ze skupiny Nova, Prima Zoom, Prima Max, Prima Comedy Central ze skupiny Prima, Kino Barrandov, Barrandov Plus či Barrandov Muzika ze skupiny Barrandov nebo TV Relax podnikatele Radima Pařízka, do celoplošného vysílání přešla lidová televize TV Šlágr, původně vysílající jen v Jihočeském kraji, vznikly i další celoplošné stanice k TV Óčko – Óčko Gold a hudební nabídka se rozšířila i o kanály Retro a Rebel). Technologický rozvoj a proměna mediálního chování také v roce 2015 přimělo ke vstupu na televizní trh společnost O2, která přišla s vlastním placeným kanálem O2 Sport.

V uvádění nových kanálů pokračovala i veřejnoprávní Česká televize. Na konci prázdnin roku 2013 uvedla dva nové kanály: dětský ČT:D a kulturní ČT art, čímž nabídku svých kanálů zvýšila už na šest.

Tři nejsilnější televizní skupiny v Česku (skupina Nova, skupina Prima a Česká televize) se zaváděním nových kanálů snaží vyrovnávat případné ztráty odlivu diváků ze svých mateřských stanic, což se jim v zásadě daří. Platí totiž, že podíl na sledovanosti uvedené trojice dosáhl v roce 2015 souhrnně necelých 82 %.

Podíly na sledovanosti v cílové skupině dospělých 15+ byly v roce 2015 rozděleny následovně. Podrobné výsledky najdete zde.

Podíly TV skupin (%), rok 2015, celý den, D15+

Tv podl 2015

Zdroj: ATO-Nielsen Amdopshere

Divácky atraktivní pořady jsou zejména zpravodajské relacepůvodní české seriály, stejně tak jako české filmy. Svoji diváckou oblibu mají také talk show a stále oblíbený je formát reality show. V době vánočních a novoročních svátků dominují pohádky, které se ale úspěšně prosazují i v případě jejich odvysílání mimo uvedené roční období. Vůbec nejsledovanějším pořadem roku 2015 byl seriál Policie Modrava. Žebříček nejsledovanějších pořadů v roce 2015 najdete zde.

Mladší digitální stanice se prosazují více v low season (období slabší inzertní sezóny –leden, únor, červenec, srpen), kdy „velké” televize nabízejí reprízy svých seriálů a starší domácí tvorbu.

Na sledování TV má vliv i vývoj společnosti a jejího životního stylu. Objevilo se více druhů zábavy, narůstá pokrytí domácností v ČR internetem. V důsledku toho soustředí televizní stanice svoji pozornost na internet a rozšiřují počet pořadů, které je možné na internetu sledovat — Nova má svoji placenou videotéku Voyo.cz či volně dostupnou službu Nova Plus.cz, Prima zase PrimaPlay.cz. Své internetové vysílání nabízí i Česká televize – iVysílání.cz. Technologické možnosti také rozšiřují nabídku přístrojů, na kterých je možné audiovizuální obsah sledovat – vedle klasické TV obrazovky, počítač či notebook, mobil nebo tablet. S tím se zvyšují možnosti diváků vybírat si sledování obsahu, kdy chtějí a kde chtějí.

Česko k 30.6. 2012 kompletně přešlo na digitální terestrické vysílání (postupný přechod z analogového vysílání na digitální). Celkovým důsledkem všech výše popsaných faktorů je postupná fragmentace zájmu televizních diváků. Je však třeba říci, že čas, který diváci věnují sledování televize, v průměru neklesá. Naopak, s počtem nových kanálů se spíš zvyšuje. Důležitým faktorem, ovlivňujícím sledovanost, je i počasí – je-li venku hezky, sledujeme televizi méně.

Průměrný čas (v hod) strávený před TV, 2011-2015, D15+ 

ATS_TV

Zdroj: ATO-Nielsen Admosphere

Cena TV reklamy se odvozuje od počtu zasažených diváků starších patnácti let. To znamená, že se platí za oslovení 1 % dospělých 15+ (čili za 85 000 diváků). Jinými slovy, k placení reklamy je potřeba znát sledovanost TV, kterou poskytují elektronické TV metry (dříve peoplemetry). Možnosti televizní reklamy rozšířilo v Česku od poloviny roku 2010 oficiální uzákonění product placementu (umístění produktu do vysílání).

Trh s TV reklamou ovládají NovaPrima, kterým patří dohromady přibližně 90 % všech příjmů z TV reklamy. Česká televize má objem reklamy zákonem omezen na minimum, klasickou spotovou reklamu může umísťovat jen na kanály ČT2 a ČT Sport, ovšem v omezeném rozsahu. Nova a Prima proto také nejvíce ovlivňují úroveň cen televizní reklamy v České republice. Televize je tradičně nejsilnějším reklamním médiem v Česku.

Omezení TV reklamy je v Česku dvojího druhu – kvantitativní a kvalitativní

Kvantitativní: komerční stanice mohou vysílat reklamy maximálně 12 minut za hodinu (komerční). Reklamní vysílání na veřejnoprávních kanálech ČT2 a ČT sport nesmí přesáhnout 0,5 % denního vysílacího času na každém z těchto programů, přičemž vysílání reklam nesmí v době od 19.00 hodin do 22.00 hodin překročit 6 minut v průběhu jedné vysílací hodiny. Na ostatních programech nesmí provozovatel ze zákona reklamu zařazovat s výjimkou reklamy, která je přímo spojena s vysíláním kulturní či sportovní události.

Kvalitativní: je zakázána reklama na tabákové výrobky, zbraně, léky, drogy a sex. Kromě obecných restrikcí zakazujících skrytou, klamavou a podprahovou reklamu je obsahově, popisně určeno, jaká reklama se nesmí v TV objevit. Upravuje to Zákon o regulaci reklamy.

Registrační formulář

Zpravodajský přehled Guru Weekly bude zasílán na uvedenou emailovou adresu každý týden. Zaškrtnutím souhlasím s jeho zasíláním.