Jak si vybíráme autoservis?

čtvrtek, 01. ledna 1970, 01:00 Výzkum MediaGuru

V dnešním projektu Snap-shots se budeme naposledy věnovat automobilům, přesněji informacím o autoservisech a čerpacích stanicích.

Nejspokojenější se servisem jsou majitelé novějších vozů!

Užívaný autoservis hodnotí řidiči vesměs pozitivně, průměrně mu dávají známku 1,84 (známkování jako ve škole) a pouze pět řidičů ze sta je s využívaným autoser-visem nespokojeno. Spokojenost roste s přibývajícími najetými kilometry a s hodnotou vozu. Jak je patrno z grafu, naprostá většina řidičů se při výběru servisu orientuje na základě předchozích zkušeností, k ceně pak přihlíží necelé dvě třetiny. I v případě výběru čerpací stanice se na první příčce umístila předchozí zkušenost. Zde však již hraje zásadní roli cena, je druhou nejsilnější kategorií a rozhoduje se podle ní 85 % řidičů. U téměř tří čtvrtin řidičů výběr závisí na vzdálenosti od domova a přibližně polovina řidičů se nechává ovlivnit značkou stanice a bonusy.

snapshot

Snapshots je unikátní on-line systém k rychlému získávání aktuálních informací z trhu, které jsou zjišťovány na reprezentativním panelu internetové populace ČR na vzorku 549 lidí ve věku 12-69 let.