Blahobyt ve střední a východní Evropě na vzestupu

úterý, 11. prosince 2007, 07:21 Výzkum MediaGuru

V některých oblastech střední a východní Evropy jsou lidé majetnější než jejich sousedé v západní Evropě.

Například obyvatelé Budapešti mají více peněz než obyvatelé Freienbessingenu v Německém státě Durynsko. V hlavních městech Pobaltí mají obyvatelé větší příjmy než v nejchudších oblastech Itálie. Nicméně při porovnání celých států jsou noví členové EU stále pozadu. Toto jsou některé z výsledků studie "GfK Purchasing Power Europe 2007/2008".

Podle výsledků této studie mají evropští spotřebitelé k útratě přibližně 8.000 miliard EUR z příjmu svých domácností. To odpovídá průměrné kupní síle či disponibilnímu příjmu ve výši 11 998 EUR na hlavu napříč 40 zeměmi zahrnutými v průzkumu. Tato hodnota zahrnuje státní příspěvky jako např. podpora v nezaměstnanosti, přídavky na děti či důchod.
Se svou průměrnou kupní silou 27.395 - 27.521 EUR jsou Lucembursko, Lichtenštejnsko a Švýcarsko stále evropskými oázami hojnosti. S disponibilním ročním příjmem 18.055 EUR je Německo na 10. místě za Rakouskem a Francií. Průměrná kupní síla 5.625 EUR řadí Českou republiku na 22. místo. Nejnižší kupní sílu v Evropě má Moldávie s průměrem na hlavu 685 EUR ročně; to odpovídá pouhé čtyřicetině kupní síly občanů Švýcarska.
Vzkvétající smaragdový ostrov
Nejsilnější růst v západní Evropě v současné době zažívá Irsko. Od roku 2003 zde kupní síla stoupla o 30 %. Za stejnou dobu kupní síla v Německu stoupla asi o 9 %, což je hodnota, které Irsko dosáhlo za pouhý minulý rok. V žebříčku kupní síly na obyvatele se Irsko dostalo z loňského šestého místa na letošní čtvrté místo s příjmem 22.207 EUR na hlavu. Obyvatelé žijící v půlmilionové oblasti Dublinu vydělali v průměru 23.680 EUR za rok na hlavu. Pro porovnání, obyvatelé Hamburku mají se svými 19.225 EUR kupní sílu téměř o pětinu menší a průměrný Berlíňan má s 16.508 EUR asi 70 % irské kupní síly. Stuttgart a Düsseldorf, s kupní silou 20.499 EUR, respektive 21.755 EUR na hlavu, rovněž zaostávají daleko za Dublinem. Obyvatelé hlavního irského města jsou překonáni obyvateli Mnichova, kteří vydělají ročně průměrně 24 674 EUR.
Pozoruhodný růst ve střední a východní Evropě
Slovinsko, nejmajetnější ze zemí, které do EU přistoupily v roce 2004, vykazuje kupní sílu, která je o pouhých 1 000 EUR za Portugalskem, kde je průměrný roční příjem na hlavu 9 674 EUR. Česko zaostává za celkově dvacátým Slovinskem o pouhá 2 místa, jeho kupní síla na obyvatele je však sotva dvoutřetinová – 5.625 EUR. Největší posun v žebříčku zaznamenalo Lotyšsko, které zlepšilo svou pozici z 29. na 25. místo. Podobně jeho pobaltští sousedé Estonsko, Litva a rovněž Srbsko-Černá Hora se v žebříčku posunuli nahoru. Slovensko kleslo z 25. místa na 27.
Pořadí na spodních příčkách žebříčku se nezměnilo, avšak kupní síla na obyvatele se vyvíjela pozitivně i v zemích s nízkým příjmem. Například během loňského roku stoupla kupní síla Ukrajiny přibližně o 26 % (300 EUR), tedy nejvíce ze sledovaných zemí.
Nejbohatší oblasti států střední Evropy a Pobaltí (hlavní města) jsou výrazně bohatší nejen než obyvatelé těchto států jako celek, ale i než řada chudších oblastí takových zemí jako Francie či Itálie.
Sousedící oblasti často vykazují značný kontrast
Propast mezi kupní sílou v různých lokalitách zemí střední a východní Evropy je často značná. Např. obyvatelé Bratislavy, nejbohatšího města Slovenska, mají téměř dvakrát více peněz než obyvatelé Bukurešti, nejbohatšího města Rumunska.
Podobné rozdíly mohou být dokonce pozorovány i v jediném městě. Například ve Velké Británii mají obyvatelé nejmajetnější oblasti, londýnské čtvrti City, v průměru o 10 000 EUR více než obyvatelé druhé nejbohatší čtvrti Kensington a Chelsea: 9 200 obyvatel londýnské City má 48 456 EUR na hlavu v porovnání s "pouhými” 38 426 EUR ročně, které má 196 000 obyvatel Kensington a Chelsea.
Kupní síla na hlavu v roce 2007
Země
Pořadí v roce 2006
Pořadí v roce 2007
Kupní síla v roce 2007 na hlavu v Euro
Švýcarsko a Lichtenštejnsko
1
1
27 521
Lucembursko
2
2
27 395
Norsko
3
3
24 993
Irsko
6
4
22 207
Dánsko
4
5
21 521
Island
5
6
20 511
Velká Británie
7
7
19 863
Rakousko
8
8
18 960
Francie
9
9
18 873
Německo
10
10
18 055
Švédsko
13
11
17 217
Belgie
11
12
17 143
Finsko
12
13
16 882
Itálie
14
14
16 617
Nizozemí
15
15
15 814
Španělsko
16
16
13 431
Kypr
17
17
12 344
Řecko
18
18
12 203
Portugalsko
19
19
9 674
Slovinsko
20
20
8 851
Malta
21
21
8 308
Česká republika
22
22
5 625
Estonsko
24
23
5 611
Maďarsko
23
24
5 462
Lotyšsko
29
25
4 978
Litva
28
26
4 896
Slovensko
25
27
4 889
Polsko
26
28
4 808
Chorvatsko
27
29
4 565
Srbsko a Černá Hora
(od roku 2007 pouze Srbsko)
32
30
3 227
Turecko
31
31
3 182
Rumunsko
30
32
3 036
Bulharsko
33
33
2 453
Černá Hora (od 2007)
34
34
2 338
Makedonie
35
35
2 069
Bosna-Hercegovina
36
36
2 033
Bělorusko
37
37
1 764
Albánie
38
38
1 599
Ukrajina
39
39
1 487
Moldávie
40
40
685
EVROPSKÝ PRŮMĚR
11 998
Zdroj: GfK Purchasing Power Europe 2007/2008, GfK GeoMarketing
Studie
Studie "GfK Purchasing Power Europe" je prováděna každý rok a zahrnuje 40 evropských zemí. Výzkum je prováděn do úrovně obcí a oblastí dle PSČ. Vypočtená kupní síla představuje čistý roční příjem včetně státních příspěvků. Volně prodejná studie pro rok 2007/2008 bude k dispozici na konci listopadu, s aktualizovanými regiony a daty. Studie GfK Purchasing Power Europe se využívá mezinárodně pro plánování prodejů a expanze, optimalizace poboček a řízení financí.