Pivní reklamy si to rozdaj o Tuplák 2007

úterý, 11. prosince 2007, 07:21 Reklama MediaGuru

Internetový server Svět piva.cz vyhlašuje za garance ADC České republiky 1. ročník soutěže o nejlepší českou pivní reklamu Tuplák 2007 (loňský ročník byl zkušební nultý).

Do soutěže mohou být přihlášeny všechny pivní reklamy vzniklé v ČR a určené pro český trh, které byly uveřejněny kdykoli mezi 1. 1. 2007 a uzávěrkou soutěže.

Jsou vyhlášeny tyto kategorie: 

A. Reklama filmová a televizní

B. Reklama tisková a venkovní

C. Reklama rozhlasová

D. Materiály do hospod, obchodů, akce, speciální nosiče, interaktivní reklama a jakákoli další reklama.

Porota určuje finalisty v jednotlivých kategoriích a má právo kategorie měnit či rušit. Porotu jmenuje pořadatel soutěže ve spolupráci s ADC České republiky. Přihlašování prací probíhá zcela zdarma.  Uzávěrka pro přijímání prací do soutěže je pondělí 26. 11. 2007. Vyhlášení finalistů proběhne nejpozději 30. 11. 2007. O prvním místu v každé kategorii pak rozhodne hlasováním široká veřejnost. Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne 13. 12. na Vánočních pivních trzích v Praze.  Veškeré podrobnosti o podmínkách a pravidlech soutěže a technické detaily o tom, kam a v jaké formě posílat přihlášky, naleznete na http://pivnireklama.cz/tuplak07/.

Těšíme se na Vaši účast Jan Kočka za Svět piva.cz a Štěpán Tyller a Martin Charvát za ADC ČR.