Která média nejvíce ovlivňují chování spotřebitelů?

sobota, 09. srpna 2008, 12:34 Výzkum MediaGuru

Na tuto otázku odpovídá nedávná studie Fleishman-Hillard „Index vlivu digitálních médií“, která zkoumá a měří vliv médií na chování a rozhodování spotřebitelů.

Studie byla prováděna ve Velké Británii, Německu a Francii a překvapivě ukazuje, že v životě spotřebitelů dominuje internet, který svým vlivem významně předstihuje i televizi.

Hlavní závěry studie:

• Ve zkoumaných zemích má internet zhruba dvojnásobný vliv oproti druhé nejsilnější televizi a přibližně osmkrát větší vliv než tradiční tištěná média.

• Spotřebitelé internet využívají různým způsobem pro různá rozhodnutí. V případě, že pro ně má rozhodnutí velký osobní význam, vyhledávají názory a zkušenosti ostatních prostřednictvím sociálních sítí. Oficiální zdroje naopak využívají, jestliže se rozhodování týká transakcí spojených například s veřejnými službami nebo letenkami.

• Přestože si spotřebitelé uvědomují přínos internetu pro jejich život, starosti jim dělá bezpečnost na internetu a důvěryhodnost některých informací. Ve Velké Británii například 66% online spotřebitelů uvádí, že jim internet pomáhá lépe se rozhodovat, ale jen 28% důvěřuje informacím, které společnosti na internetu zveřejňují.

• Ačkoli se výsledky průzkumu ve všech třech zemích v zásadě shodovaly, ve způsobu využití internetu se mezi státy projevují výrazné odlišnosti. Německo se umístilo na prvním místě v hledání informací na internetu, kdežto spotřebitelé z Velké Británie si nejčastěji založili online profil na stránce některé společenské sítě.

S ohledem na závěry studie existuje jistý rozpor mezi rostoucím vlivem internetu a poměrnou částí prostředků, které mu v porovnání s ostatními médii firmy vyčleňují ze svých marketingových a reklamních rozpočtů. Ve světle těchto zjištění se marketérům nabízí řada nových otázek, které budou muset čím dál více řešit - jak efektivně využít vliv, který internet nabízí? Jak pracovat s digitálním obsahem a prostředím, ve kterém je často nevyhnutelné vzdát se kontroly nad obsahem reklamních sdělení? A další...

Výzkum provedla společnost Fleishman-Hillard International Communications společně s agenturou Harris Interactive.