80 % domácností se bojí dopadů krize

neděle, 21. prosince 2008, 00:53 Výzkum MediaGuru

I přes vánoční svátky, které na sebe berou většinu pozornosti, je zřejmé, že druhotné dopady finanční krize se pozvolna dostávají do Česka.

V průzkumu se STEM/MARK zaměřil na vnímání a předpokládaný vliv finančních otřesů ve světě na české domácnosti a spotřebitele.

Průzkum STEM/MARK dokládá, že finance zaujímají přední příčky v pozornosti Čechů. Potvrzuje to 85 % respondentů, kteří uvedli, že se o finanční krizi zajímají. Spoření - raději něž utrácení - volných finančních prostředků v době krize, zvolilo 57 % respondentů.

Jistota zaměstnání zlepšuje vyhlídky v příštím roce

Dopadů finanční krize na domácnost se obává 80 % respondentů. Menší je míra obav o dopad krize na podnik, kde jsou lidé zaměstnáni. 43 % respondentů vyjádřilo obavy o dopad krize na jejich zaměstnavatele. Jistota zaměstnání bude pravděpodobně ovlivňovat podstatnou měrou i ekonomické vyhlídky domácnosti do příštího roku. Horší ekonomickou situaci své domácnosti očekává 48 % lidí, stejnou 46 % a lepší pouze 7 %.

Výsledky průzkumu ukazují, že krize není jen problém výhradně finančního sektoru, ale daleko více doléhá druhotně na podnikovou sféru. Obavy z problému firem v ČR má 82 % respondentů, zatímco krachu bank se obává 54 % lidí.

Dvě třetiny občanů plánují omezení výdajů

Podle názorů respondentů průzkumu STEM/MARK bude nutné čelit finanční krizi delší dobu. 1-2 roky krize očekává 57 % respondentů, více než 2 roky předpokládá 29 % lidí. Vzdálenější časový horizont konce krize může negativně ovlivňovat budoucí výdaje domácností. V současné době chce omezovat výdaje v nejbližším půl roce 67 % lidí.

Tričko navíc a kávu raději doma

Lidé, kteří plánují šetřit, mají následující priority. Otočit doprava kohoutkem na topení je nejčastěji uváděný způsob jak šetřit (71 %). Posezeních s přáteli u kávy, vína nebo piva bude také méně. Restauratéři pravděpodobně neuvidí v nejbližší době část svých zákazníků, kteří raději zůstanou doma, než by utráceli za konzumaci v pohostinství (58 %). Nákup vánočních dárků (60 %), výdaje za telekomunikační služby (60 %) a výdaje za dovolenou (56 %), patří společně do první pětice oblastí, kde by se měly projevit úsporné plány domácností.

Méně investic do fondů a akcií

I když se zdá, že banky v Česku nejsou finanční krizí přímo ohroženy, důvěra  v bezpečnost využívání jejích služeb není slepá. Za bezpečně uložené považuje své finance u domácích bank 69 % respondentů a 21 % deklaruje záměr vybrat raději podstatnou část svých úspor a ponechat je doma.

Za produkty z bankovního portfolia, které nejvíce ztrácejí na pocitu bezpečnosti, jsou považovány investice do fondů a akcií. 48 % lidí se domnívá, že současná situaci snížila bezpečnost uložení peněz do fondů a akcií. Na druhém pólu stojí nejméně zasažené a tedy nejbezpečnější stavební spoření, kde snížení bezpečnosti deklarovalo 17 % lidí.

ČNB lépe než vláda

Role vlády a České národní banky je hodnocena odlišně. Vládní politiku v době krize vidí pozitivně 25 % lidí. Naproti tomu Česká národní banka dostala pozitivní hodnocení od 54 % respondentů.

O průzkumu:

Data pocházejí z telefonického reprezentativní průzkumu na populaci ČR starší 18 let se vzorkem 500 respondentů realizovaného agenturou STEM/MARK v prosinci 2008.