Výzkum: Návrat k růstu nebude rychlý

úterý, 24. května 2011, 05:58 Výzkum Martina Vojtěchovská

Marketingoví a mediální manažeři neočekávají významnější růst reklamních investic, vyplývá z výzkumu Mediaresearch.

Návrat k růstu reklamních investic nebude tak rychlý, jak by si zadavatelé, mediální agentury i vlastníci reklamního prostoru přáli. Podle výzkumu společnosti Mediaresearch se na vývoj příštích let mohou více těšit televize, kdežto tištěná média a rádia by měly dále přemýšlet, co dál. Internet si pomalu získal pevné místo v reklamních rozpočtech a nadále poroste.

Výzkum Mediaresearch byl realizován na přelomu roku 2010 a 2011 formou individuálních rozhovorů s marketingovými a mediálními manažery a primárně se věnoval vztahu zadavatel-mediální agentura.

Do příštích let očekávají účastníci výzkumu mírný růst investic, který bude pravděpodobně simultánně doprovázen i inflací cen za média. Nejlepší startovní pozici budou mít jako obvykle televize, jež jsou pro některé typy marketingové komunikace stále nejefektivnější, a které se budou snažit vrátit se do pozice, ve které byly před krizí, a kterou řada respondentů nazvala monopolní. Tisk na tom bude pravděpodobně hůře. Z cenových relací a podbízivé akviziční politiky, kterou aplikoval, jako reakci na úbytek reklamních rozpočtů, se bude hůře stoupat. Naopak internetová média by si v roce 2011-2012 na nezájem stěžovat neměla.

Mezi lety 2008 a 2010 došlo u mnoha zadavatelů k omezení nebo realokaci rozpočtů. Nejvíce se škrtalo v roce 2009, ale jak výzkum ukázal, ne všechny změny lze přičíst na vrub toho času kulminující ekonomické krizi. Firmy začaly přehodnocovat svou strategii a začaly více vstupovat na internet.