Právo a HN mají letos nejlepší vývoj prodejů

pondělí, 15. srpna 2011, 07:30 Výzkum, Tisk Martina Vojtěchovská

Půlroční bilance prodaných nákladů deníků ukazuje, že nejnižší poklesy zaznamenávají Právo a Hospodářské noviny. V předplatném se daří Lidovým novinám.

Průměrný prodaný náklad českých deníků za období leden-červen 2011 dosáhl souhrnně 1,132 mil. kusů. Ve srovnání se stejným obdobím vloni to představovalo snížení o necelých 9 %. Jde tak o téměř shodný vývoj jako v loňském prvním pololetí a rovněž v prvním pololetí roku 2009. V obou případech představovalo snížení v daném půlroce oproti předcházejícímu pololetí úroveň 9 %. Pokles prodaného nákladu deníků se tedy ani neprohlubuje, ale ani se jej zatím nedaří zpomalit.

Oproti loňskému roku dochází k určité změně, když souhrnné prodané náklady zpravodajských deníků letos klesají o něco méně než prodané náklady bulvárních deníků a sportovního deníku Sport. Dosud přitom platila spíše opačná tendence – tedy, že prodané náklady zábavněji orientovaných deníků klesaly pomaleji.

Nižší pokles, než je celkový průměr, letos zaznamenaly deníky Právo a Hospodářské noviny (oba 6% snížení), lepší než průměrný vývoj má také MF Dnes (-7,3 %). Pro Právo a HN rovněž platí, že tyto deníky vykázaly nejnižší snížení i v prodeji na stánku (HN: -5 %. Právo: -6,6 %). Na druhou stranu u obou deníků klesl v procentuálním srovnání o 6 % počet předplatitelů, což bylo téměř nejvíce ze všech sledovaných deníků.

Stejně jako vloni totiž platí, že znatelněji klesá prodej výtisků českých deníků pomocí pultového prodeje (na stánku), kde letošní meziroční snížení dosáhlo 10 %. Naopak předplatné se daří držet na relativně přijatelné úrovni (-3,7 %). Lidové noviny dokonce dokázaly oproti loňskému prvnímu pololetí počet předplatitelů zvýšit o cca 4 %.

Také často diskutované tzv. ostatní prodeje (prodeje za minimálně 51 % prodejní ceny) se postupem doby snižují. V letošním pololetí poklesl jejich podíl na celkových prodaných nákladech o 26 %.

Průměrné prodané náklady deníků

(leden-červen 2011 vs. leden-červen 2010)

Zdroj: ABC ČR

Struktura prodaného nákladu deníků 1. pol. 2011

Zdroj: ABC ČR