Největším letošním zadavatelem je zatím Henkel

pondělí, 31. října 2011, 05:00 Výzkum MediaGuru

Společnost Henkel je podle hrubých monitorovaných údajů v letošním roce zatím největším zadavatelem reklamy do médií s objemem nad 1 mld. Kč.

Trojice největších zadavatelů reklamy do médií v letošním roce je za letošních prvních devět měsíců stejná jako v roce loňském. Vyplývá to z hrubých monitorovaných výdajů, vynaložených na nákup reklamního prostoru v médiích, které zpracovává společnost Admosphere. Největším mediálním zadavatelem je tak jako za stejné období vloni Henkel před Unileverem a společností Procter & Gamble.

U zmiňované trojice je ale patrný mírný pokles monitorovaných investic v letošním roce. Platí to v souhrnu i pro deset největších zadavatelů, kterým od ledna do září objem monitorovaných investic klesl meziročně o 3,2 %.

Celkově monitoring Admosphere za prvních devět letošních měsíců však registruje mírně lepší výsledek než vloni (+3,7 %).

Top 10 zadavatelů reklamy do médií (leden-září 2011)

Z pohledu jednotlivých mediatypů si největší podíl i s meziročním monitorovaným nárůstem udržuje televize.

Monitorované investice do mediatypů (I-IX 2011/2010), objem v Kč

 

Podíl mediatypů na reklamních investicích (I-IX/2011) v %

Pozn.: Indoor v grafickém znázornění zahrnuje i instore.

Zdroj: Admosphere


-mav-