Generace 50+ je podle výzkumu generací televizní

pátek, 25. listopadu 2011, 15:36 Výzkum MediaGuru

Agentura Opinion Window a Omnicom Media Group přicházejí s druhou vlnou výzkumu o generaci lidí starších 50 let.

Generace lidí nad 50 let je zajímavou a zároveň různorodou skupinou obyvatel České republiky. Jsou zde lidé se značně rozdílnými přístupy k životu, jiným hodnotovým systémem, různými formami trávení volného času, bohatým rozsahem zkušeností a názorů. Mnoho věcí je spojuje, hodně je také rozděluje, ale rozhodně nestojí o to, aby se s nimi zacházelo, jako s homogenním celkem, šedou masou „důchodců.“

Projekt „Přehlížená generace 50+: Vztahy, vazby, peníze“ navazuje na studii z roku 2007, kterou rozšiřuje o sledování změn v souvislosti s ekonomickou a finanční krizí a hlavně ji obohacuje o poznání této skupiny v oblasti mezigeneračních vztahů. Studii vypracovaly Opinion Window společně s Omnicom Media Group.

Výzkum např. ukázal, že věková skupina 50+ je soustředěna na přítomnost, neohlíží se příliš do minulosti a nedělá si iluze o budoucnosti. Hospodářská krize podle výzkumu starší lidi zasáhla méně, než se obecně předpokládá. Část z nich dokonce usoudila, že média vliv krize zveličují.

Šetření také nepotvrdilo předpoklad, že konflikty mezi generacemi jsou naléhavým a bezprostředně aktuálním problémem. Značná část věkové skupiny 50+ soudila, že mezigenerační napětí je do značné míry mediálním výmyslem a konstrukcí, přinejmenším uvnitř vlastní rodiny. Někteří se však již setkali s nějakou formou věkové diskriminace.

Potvrdilo se rovněž, že starší generace je televizní generací a televize je i nadále hlavním médiem, které starší populaci oslovuje. Jako publikum je generace 50+ diverzifikovaná. Ukázalo se ale, že ve srovnání s předcházejícím výzkumem z roku 2007/2008 byla v roce 2010 vyšší deklarovaná závislost na televizi jako prostředku trávení času. Posunul se také způsob výběru a volby pořadů směrem k častějšímu přepínání kanálů, ale současně také k setrvačnému sledování jedné stanice, bez ohledu na vysílané pořady.

Studie kombinuje kvalitativní i kvantitativní techniky a může být zajímavým materiálem nejen pro marketingovou obec, ale i pro sociology či širší veřejnost zajímající se o danou problematiku. Na základě výsledků výzkumu vyšla kniha „Přehlížená generace 50+: Vztahy, vazby, peníze.“ Knihu v případě zájmu lze objednat na adrese daria.nikolova@omnicommediagroup.com.

-mav-