Finální účet 2010: Televize stagnovaly

pondělí, 12. prosince 2011, 09:08 Výzkum, TV MediaGuru

Analýza tržeb televizních stanic ukazuje, že reklamní recesi pocítil TV trh zejména v roce 2009, kdy meziročně poklesl o téměř 20 %.

Reklamní recesi pocítil tuzemský televizní trh zejména v roce 2009. Ve srovnání s předcházejícím rokem se tržby jeho hlavních provozovatelů snížily o necelých 20 % na 7,741 mld. Kč. Vyplývá to z údajů uvedených v účetních uzávěrkách dotčených provozovatelů. Rok 2008 nebyl z hlediska souhrnné velikosti tržeb (9,5 mld. Kč) překonán ani v loňském roce, jehož objem se udržel na úrovni předcházejícího roku (+0,01 %, celkem 7,747 mld. Kč).

Do celkového přehledu jsou zařazeny souhrnné tržby (tržby za prodej vlastních výrobků a služeb) hlavních komerčních vysílatelů a také výnosy České televize z reklamního vysílání v letech 2008-2010. Jejich součet tak ukazuje vliv vývoje ekonomiky na televizní trh s reklamou, bereme-li v úvahu, že většinu vlastních tržeb tvoří komerční televize z prodeje reklamy.

Souhrnný vývoj tržeb na TV trhu (2008-2011)

Vývoj tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb komerčních TV (mil. Kč)

Vývoj výnosů ČT z reklamy (mil. Kč)

Loňský rok byl pro televize z hlediska vývoje příznivější. Pokles tržeb se oproti předcházejícímu roku neprohloubil. Zejména u menších vysílatelů (Barrandov TV, Óčko) došlo k nárůstu výkonu a ke zmenšení ztrátovosti jejich hospodaření. Celkový obrat vylepšila také TV Prima, naopak TV Nova se obrat mírně snížil. Obě hlavní komerční televize zaznamenaly v loňském roce také nižší ziskovost než v roce 2009.

Vývoj hospodaření TV  provozovatelů v roce 2010

Zdroj všech dat: účetní uzávěrky 2010, 2009

-mav-