Rozvinuté země podceňují digitální komunikaci

středa, 21. prosince 2011, 07:42 Výzkum, Internet & Mobil MediaGuru

Nedostatečné investice do rozvoje marketingové komunikace v nových médiích může v budoucnu vést k závažným finančním ztrátám.

Dvě srovnávací, na sobě nezávislé studie o sociálních médiích docházejí ke stejnému závěru: zatímco rozvojové trhy v sociální média věří, rozvinutý trh k nim přistupuje se zjevnou nechutí, což ho může do budoucna značně oslabit.

Studie Digital Life 2011 od TNS svými výsledky potvrzuje průzkum The Grant Thornton International Business Report, který konstatuje obecné zpoždění evropských firem v digitální komunikaci a naopak nadšení z nových médií v zemích společenství BRIC (Brazílie, Ruská federace, Indie a Čína).

International Business Report se věnoval digitální komunikaci z pohledu zadavatelů. Ve svém výzkumu dotazoval 3 000 společností v 39 zemích ohledně jejich zapojení v sociálních médiích. Zatímco v Latinské Americe je 53 % společností aktivní v digitální komunikaci a v zóně BRIC celá polovina, na evropském kontinentu je tomu tak pouze u 35 %, u rozvinutých zemí v mezinárodním měřítku u 43 %. Navíc 78 % latinskoamerických společností plánuje navýšit podíl své aktivity na sociálních médiích, zatímco v EU o tom uvažuje pouze 66 % společností, a v rámci skupiny G7 dokonce jen 55 %.

V souvislosti s tím Cisco System, Inc., jedna z největších počítačových firem na světě, upozorňuje na možné negativní důsledky zanedbání této části marketingové komunikace. Může to představovat ztráty, které mohou dosahovat v období do roku 2015 až výše 1,4 bilionu USD.

Vzhledem k tomu, že rozvojové trhy projevují mnohem více entuziasmu a vkládají více energie do rozvoje své obchodní komunikace v sociálních médiích, závažně by to mohlo poškodit právě společnosti z rozvinutého světa. Navíc svou roli zde hraje i skutečnost, že rozvojové země mají mnohem větší potenciál ekonomického růstu. V současnosti má přístup k internetu jen třetina Číňanů a 10 % Indů, což znamená, že v těchto dvou zemích čeká na připojení ještě necelé 2 miliardy obyvatel.

Společnosti většinou digitální technologie využívají pro reklamu (53 %), komunikaci se zákazníkem (51 %) a nábor nových zaměstnanců (43 %).

Studie Digital Life od TNS se naopak věnuje té druhé straně digitální komunikace – potenciálnímu zákazníkovi a jeho chování, zvykům a postojům na internetu. Výzkum probíhal v 60 zemích, kde bylo dotazováno 72 tisíc respondentů, a ukazuje výrazné regionální rozdíly. Oproti rozvinutému světu uživatelé z rozvojových zemí projevují větší zájem o nové technologie, mají k nim pozitivnější a otevřenější vztah a více se zapojují do komunikace s firmami.

Například nejotevřenější ke značkám jsou v Nigérii, kde je na sociálních mediích sleduje 52 % internetových uživatelů, v Saudské Arábii (50 %), Maroku a Nigérii (obě 47 %). Naopak nejvíce rezistentní k tomuto typu komunikace je Velká Británie, kde se do komunikace s firmami zapojuje pouze 1 % uživatelů, Belgie (2 %) a Norsko (4 %). V České republice je tímto způsobem aktivní 13 % uživatelů.

Značka jako přítel – otevřenost lidí ke značkám v sociálních médiích


Zdroj: DigitalLife

Výzkum se také zabývá tím, jak se zákazník informuje na daný produkt a co ovlivňuje jeho koupi. O produktu se uživatel více informuje na internetu než mimo něj a jeho volbu ovlivňuje ve větší míře marketingová komunikace dané značky než doporučení zákazníků.

Doporučení a komentáře však i přes to hrají velkou roli v rozhodování o koupi. Například v České republice důvěřuje komentářům svých přátel 45 % uživatelů, 29 % bere v potaz i názory cizích uživatelů. DigitalLife uvedl, že k oslabení značky v povědomí uživatelů stačí i  jediný negativní komentář od úplně cizího člověka  z druhého konce světa.

Zdroj: DigitalLife

Zdroj: DigitalLife, International Business Report

-kch-