Mediální výdaje za rok 2011 v číslech

pátek, 20. ledna 2012, 11:51 Výzkum MediaGuru

Souhrnný pohled na výdaje reklamních investic do médií v roce 2011 podle monitoringu Admosphere. Upozorňujeme ale, že monitorovaná data nepopisují realitu.

Monitorované výdaje za nákup reklamního prostoru v médiích v loňském roce podle monitoringu Admosphere ukazují na nárůsty v televizním médiu a v outdooru, poklesu v internetové display reklamě, tisku a rádiích.

Ceníková hodnota reklamního prostoru ale nemusí vypovídat o investicích do reklamy. Hodnota je stanovena na základě ceníkových cen konkrétních formátů reklamy a počtu takto uveřejněných reklamních sdělení.

Tahouny v televizním mediatypu byly vloni hlavně menší stanice, u kterých bylo zaznamenáno oproti roku 2010 výrazné navýšení ceníkové hodnoty reklamního prostoru. Omezení reklamy České televize na sklonku roku nemělo na celková čísla zásadní vliv. Ceníková hodnota televizního reklamního prostoru v roce 2011 vzrostla téměř o 14 % oproti roku předchozímu.

V tisku zaznamenala Admosphere snížení ceníkové hodnoty inzertního prostoru o 9,5 %. Jedná se o očekávaný pokles, který odpovídá trendu posledních let.

Hodnota internetové display reklamy (zhruba polovina ze všech reklamních sdělení) monitorované v rozsahu projektu AdMonitoring v roce 2011 mírně klesla. Oproti tisku se u tohoto mediatypu očekával nárůst, nicméně stav ekonomiky tomu nenahrával. Celková suma ceníkové hodnoty internetového reklamního prostoru včetně dalších formátů internetové reklamy (pay-per-click, výkonnostní reklama, katalogy) bude uveřejněna Sdružením pro internetovou reklamu (SPIR) na konci února 2012.

Mírný pokles vykázal i trh s rozhlasovou reklamou. Je důležité poznamenat, že data rozhlasu z monitoringu však neobsahují čísla za regionální prodeje, která mají nezanedbatelný význam.

Pro OOH média byl rok 2010 vzhledem k silným volebním kampaním rokem dobrým. Poskytovatelům reklamních ploch se dařilo i v roce 2011, alespoň z pohledu dosažené výše souhrnné ceníkové hodnoty (3,68 mld. Kč), a to především díky přizpůsobení obchodní politiky mírně nižší poptávce.  V rámci OOH  poklesl výkon kinoreklamy, naopak rostl instore.

Monitorované výdaje do médií 2011/2010 (tis. Kč)

*Pozn.:  Celkové výdaje za všechny formy internetové reklamy - odhad SPIR 2011

Monitorované výdaje do médií 2011/2010 (tis. Kč)

Top zadavatelé v roce 2011 v Kč (trend vs. 2010)

Zdroj dat: Admosphere

-mav-