Předpovědi pro rok 2012: bude lepší než loňský?

pondělí, 02. ledna 2012, 07:25 Výzkum MediaGuru

Nikdo přesně neví, co můžeme v letošním roce čekat. Na jedné straně existují výhledy oplývající optimismem, na straně druhé však vládne nejistota.

Stagnace dlouholetého charakteru

Jak uvádí Světové ekonomické fórum OSN, oslabení rozvinutých ekonomik představuje značné riziko do příštích let na celosvětové úrovni. Oproti výkyvu roku 2008 už je nyní zřejmé, že se nebude jednat pouze o krátkodobou recesi, ale půjde o dlouholetou stagnaci. Ve svém výhledu na rok 2012 organizace OSN popisuje dva možné scénáře pro růst světové ekonomiky: optimistický a pesimistický.

Růst světové ekonomiky v období 2004 - 2012

Zdroj: OSN

Pomalý, ale stabilní růst

Podle Světové banky bude růst světové ekonomiky pomalý, ale přitom stabilní. Z jejího výhledu vyplývá, že se bude ekonomická situace postupně zlepšovat: na příští rok počítá s 2,9% globálním růstem HDP, které se v následujícím roce 2013 mírně sníží na 2,7 %.

Rostoucí sociální nejistoty

V souvislosti s ekonomickým vývojem upozorňuje International Business Report vypracovaný institutem Grant Northon na faktor stále rostoucích sociálních nejistot. Zatímco rozvinuté trhy se potýkají s dluhy a stárnoucí populací, rozvíjející trhy čelí přetrvávající inflaci a nedostatkem kvalifikovaných pracovníků. Největší ekonomický růst se očekává u tří zemí z uskupení BRIC, tj. Brazílie, Číny a Indie. U rozvinutých zemí se však růst očekává jen velmi slabý.

Dluhová krize versus výroba

Většina ekonomických prognóz se shoduje na skutečnosti, že ekonomická krize spočívá zejména v krizi dluhové, která může za určitých okolností vyústit v následujících letech v nárůst inflace. V tomto směru bude záležet na ekonomicko-politických jednáních eurozóny a na způsobech, jakým země budou své dluhy řešit.

Termín dluhová krize odráží celkovou tendenci: i když je celkový růst ekonomiky brzděn vysokými dluhy státního hospodaření, samotná výroba se zmáhá.

Rozmach na poli výroby odráží i jednoznačný optimismus v každoroční studii Global Manufacturing Outlook KPMG. Společnost KPMG uvádí, že až 80 % z oslovených více než dvou set vedoucích pracovníků výrobních firem z celého světa vidí budoucnost své společnosti pozitivně.

Celkový optimismus na světovém trhu potvrzuje i jiná studie z letošního června od Economist Intelligence Unit. Podle ní jeden ze čtyř respondentů hodnotí výhledy své společnosti „velmi optimisticky“ a skoro 53 % z nich je vidí „optimisticky“. Naproti tomu pesimisticky je vidí o 4 % více než v loňském roce.

Možný růst však ohrožuje nejistota na světových trzích a cenové výkyvy. „Letošní rok je pro výrobní společnosti v podstatě ziskový, přesto sektor čelí hned několika problémům. Tragické události v Japonsku a dluhová krize Evropy i USA zvýšily míru nejistoty na světových trzích,“ domnívá se Jan Linhart, Partner, KPMG Česká republika.

Proto otázka cenových výkyvů zůstává klíčová i pro příští rok. Téměř polovina dotázaných (44 %) uvedla, že se následující rok budou zabývat zejména tím, jak zajistit růst i přes dynamické výkyvy cen základních surovin a dalších vstupů.

Mezi další rizika pak řadí silnou konkurenci a tlak na ceny (40 %), nejistou poptávku (40 %) a rizikovost či spolehlivost dodavatelského řetězce (27 %).

Podle průzkumu vidí respondenti možný způsob, jak bojovat s rizikem cenových výkyvů, v prohloubení spolupráce s dodavateli. Z tohoto důvodu narůstá počet dlouhodobých smluv s dodavateli, které mají zajistit stabilizaci cen klíčových vstupů pro výrobu. Navíc se blízká spolupráce s dodavateli kladně odrazí i v rychlosti provozní činnosti a informačního toku, což se může příznivě projevu na cenách i kvalitě.

Předními faktory v dodavatelském řetězci zůstává cena, kvalita a spolehlivost. Větší důraz se klade na význam důvěry – oproti loňskému roku se její hodnota zdvojnásobila.

Až 52 % respondentů podmiňuje své růstové plány investicemi do přesunu výroby na rozvíjející se trhy. Nicméně 43 % plánuje investice i na trzích rozvinutých.

„Toto zjištění je jen zdánlivým rozporem. V podstatě jde o to, že ačkoli i nadále pokračuje trend přesunu výroby do rozvíjejících se zemí, neznamená to konec výroby na Západě,“ vysvětluje Jan Linhart.

Hlavním motorem růstu se však v příštím roce mají stát inovace ve výrobě. Zatímco v loňském roce se výrobci (44 %) spoléhali na svá stávající produktová portfolia, letos se chce na prodej zcela nových produktů zaměřit až 56 %.

Investice do reklamy: spíše optimismus

Celkový optimismus potvrzuje i předpověď ZenithOptimedia ohledně výdajů na reklamu. Navzdory nejistým ekonomickým vyhlídkám se budou výdaje na reklamu celosvětově zvyšovat. Oproti roku 2011, kdy bylo na reklamu vydáno 464 miliard USD (meziročně +3,5 %), se v novém roce počítá s výší 486 miliard USD, tedy růst o 4,7 %.

Navýšení se odvíjí od nadcházejících událostí jako prezidentské volby v USA, evropský fotbalový šampionát a olympijské hry v Londýně. Vedle toho se počítá i s postupným zotavením japonské ekonomiky. Zmíněné události by mohly do celosvětového součtu přispět 7 miliardami dolarů.

Dalším důvodem predikovaného navýšení výdajů na reklamu je podle ZenithOptimedia skutečnost, že si zadavatelé od roku 2008 našetřili značné finanční rezervy a kvůli nízkým úrokovým sazbám je chtějí uvolnit. Vedle toho nezanedbatelnou roli hrají nová média, která přispívají 22 % do celkových tržeb rozvinutých ekonomik a 12 % do ekonomik rychle rostoucích.

Ještě optimističtější je ve svém odhadu GroupM, která předpovídá růst investic do reklamy v roce 2012 na úrovni 6,8 % (celkem 522 miliard USD). Další ze skupin, Magna Global (Interpublic) pak vidí letošní vývoj mezi uvedenými odhady: předpokládá, že růst letošních investic do reklamy v médiích dosáhne 5 %. Všechny uvedené odhady tak vycházejí z předpokladu, že rok 2012 bude co do růstu reklamních investic příznivější než rok 2011.

-kch-