Proměny konzumace zpravodajství: zlom v roce 2006

čtvrtek, 29. března 2012, 07:58 Výzkum MediaGuru

Dlouhodobý pohled na konzumaci tradičního zpravodajství v televizi a v novinách naznačuje, že zlomem v jeho konzumaci se stal rok 2006.

Za mezník, který naznačuje změny chování českých mediálních příjemců a konzumace tradičního zpravodajství je možné označit rok 2006. Srovnání sledovanosti, čtenosti a návštěvnosti nejvýznamnějších zpravodajských produktů ukazuje, že právě od tohoto roku se začala mediální konzumace v důsledku nástupu internetu a digitalizace vysílání fragmentovat.

Neznamená to, že by konzumace zpravodajství jako takového klesala, je ale také suplována z jiných než tradičních zdrojů informací.

Celková (kumulovaná) sledovanost hlavních zpravodajských relací tuzemských televizí, vysílaných v čase od 19:00 do 20:00, významněji poklesla mezi lety 2006-2007.

Kumulovaná sledovanost TV relací vysílaných od 19:00-20:00, 2002-2011, v tis.

Pozn.: Pořady Události (ČT1), Televizní noviny (TV Nova), Zprávy FTV Prima (dříve Zpravodajský deník, 1. zprávy)

Zdroj: ATO-Mediaresearch

V případě nejrozšířenějších zpravodajských deníků (MF Dnes, Deník, Právo, Lidové noviny) a jejich kumulované čtenosti byl rovněž rok 2006 prvním ve sledované desetileté dekádě, kdy jejich čtenost klesla oproti předcházejícím rokům citelněji. Jiná situace byla v případě bulvárních deníků, které naopak v rozmezí let 2005-2007 zaznamenávaly nárůst čtenosti. Další mezník přichází pro zpravodajské deníky v roce 2010, kdy jejich čtenost oproti předchozímu roku významněji klesla. Naopak rok 2011 byl pro zpravodajské deníky relativně úspěšný – jejich pokles čtenosti se oproti roku 2010 neprohloubil.

Vývoj kumulované čtenosti zpravodajských deníků (2002-2011), v tis. čtenářů

Pozn.: Deníky MF Dnes, regionální Deník (celá síť), Právo, Lidové noviny

Zdroj: Media projekt

Naopak v případě nejsilnějších zpravodajských serverů dochází k jejich největšímu rozmachu, počítanému v procentuálním nárůstu jejich kumulované návštěvnosti, mezi lety 2005-2006. Od té doby návštěvnost zpravodajských serverů kontinuálně roste.

Kumulovaná návštěvnost vybraných zpravodajských serverů (2005-2011)

Pozn.: Zpravodajské servery Novinky.cz a iDnes.cz

Zdroj: NetMonitor

-mav-