Chceme se v komunikaci odlišovat od konkurence

pondělí, 16. dubna 2012, 07:30 Marketing, Reklama Kateřina Straková

Lukáš Kopecký, marketingový ředitel Raiffeisen stavební spořitelny, hovoří o změně v komunikaci společnosti a o jejím novém směřování.

Nastoupil jste do funkce před půl rokem. Co byla v ten okamžik pro Vás největší výzva?

Samozřejmě to byla velká výzva, a to zejména z pohledu že budu působit ve významné finanční instituci v rámci silné mezinárodní skupiny. Dále samozřejmě s ohledem na fakt, že se budu podílet na tvorbě budoucího vývoje komunikační strategie, stylu komunikace, přípravy reklamní kampaně a všech dalších věcí, které se k tomu pojí. Z dlouhodobého hlediska je to především vybudování image a komunikaci moderní a flexibilní finanční instituce.

Změnili jste po velmi dlouhé době svého maskota. Po konzervativním Standovi nastupuje moderní Felix. Znamená to, že se chcete svou komunikací přiblížit mladší věkové skupině?

Může to tak vypadat, ale je to pouze část pravdy. Spíše to znamená, že naším cílem je do budoucna celkově zatraktivnit a zmodernizovat naší komunikaci, a tím i image společnosti. I trh s finančními produkty je v tuto chvíli plný nových moderních subjektů a my se chceme v oblasti stavebních spořitelen stát jedním z nich. Průzkum, který jsme si před samotnou změnou nechali udělat, ukázal, že se stavební spořitelny od sebe příliš neodlišují, resp. že žádná z nich komunikačně příliš nevybočuje. Tento fakt podpořil naše rozhodování o budoucím směřování komunikace. Proto jsme přistoupili ke změně a zvolili čistý a jednoduchý design nejen maskota, ale i celé komunikace, čímž chceme demonstrovat jednoduchost naší úvěrové nabídky.

Projevila se nějak tato modernizace v komunikace i v produktové nabídce?

Od 1. března jsme kompletně inovovali nabídku úvěrů pro klienty, která se nyní výrazně zjednodušila s cílem, aby byla pro klienty co nejsrozumitelnější. Proto také používáme v naší kampani headline K bydlení jednoduše. Kampaň prezentuje jednoduché řešení problémů spojených s bydlením, kvůli kterým si lidé berou půjčky, jako je rekonstrukce nebo pořízení nového bydlení.

Jak jste prozatím s kampaní spokojeni?

Prozatím jsme spokojeni. Průběžně si monitorujeme výsledky kampaně v podobě vyhodnocení návštěvnosti našich webových stránek a v tuto chvíli máme také určité neoficiální ohlasy. Dále s našimi finančními poradci individuálně konzultujeme, jak se jim kampaň líbí, jak podporuje jejich obchodní aktivity a jaké jsou na ni případné ohlasy od klientů. Podle aktuálních výsledků měření image a vnímání TV spotu, jsme v pro nás klíčových parametrech dosáhli velmi dobrého výsledku. Těmi byly zejména podpora obchodu, míra zaujetí a modernost nově připravené komunikace. S tím jsem samozřejmě velmi spokojeni a ukazuje se, že cesta, kterou jsme se vydali je správná.

Plánujete nějaké aktivity pro internet? Hodláte být aktivní i v sociálních médiích?

Určitě plánujeme a hodláme internet a online komunikaci aktivně využívat.

Také jste představili svůj projekt stavebního spoření pro generaci 50+. Proč se o tuto cílovou skupinu zajímáte?

Touto cílovou skupinou se zabýváme hlavně proto, že chceme upozornit na celospolečenský problém. Je evidentní, že člověk svou situaci začne řešit bohužel až ve chvíli, kdy dojde k nějakým problémům zdravotního nebo jiného charakteru, jejichž následek je mimo jiné i výrazné snížení finančního příjmu. Když jsou lidé v produktivním věku, tak většinou nemyslí na své budoucí bydlení. Proto chceme upozornit, že většina seniorů bydlí v nevyhovujících podmínkách a že je potřeba na to myslet včas.

Pozorujete ve svém segmentu nějaké důsledky finanční krize? Změnilo se v tomto důsledku spotřebitelské chování?

Určitým způsobem je samozřejmě i trh stavebního spoření tímto ovlivněn, nicméně nelze paušalizovat. Jsou různé cílové skupiny, které se chovají různě, a tedy jsou i různě touto situací ovlivněny ve svém chování.

Koordinujete své aktivity s Raiffeisenbank? A pokud ano, jakým způsobem?

S Raiffeisen bankou spolupracujeme na určitých projektech v rámci celé skupiny. Co se týče samotné komunikace, tak jsme na Raiffeisen bance v podstatě nezávislí.