Mediální investice jsou pod úrovní loňského roku

úterý, 10. dubna 2012, 07:30 Výzkum MediaGuru

Souhrnné výdaje do médií za leden a únor jsou nižší než ve stejném období vloni. Vývoj v jednotlivých mediatypech zatím odpovídá očekávání z konce loňského roku.

Uzavřená monitorovaná data o reklamních investicích do médií za první dva letošní měsíce od společnosti Admosphere nenaznačují prozatím zlepšení v inzertní aktivitě zadavatelů oproti stejnému období vloni. V souhrnném součtu za leden a únor dosáhly hrubé investice do nákupu reklamního prostoru v médiích 6,74 mld. Kč, což znamená meziroční pokles o necelá 4 %. Z pohledu inzertní aktivity v jednotlivých měsících roku byly reklamní investice nižší jak v lednu, tak i v únoru ve srovnání s loňským prvním a druhým měsícem.

Investičně nejsilnější zůstává televize před tiskovými médii a internetem. Údaj za internetovou reklamu je však zkreslený, protože monitoring postihuje pouze display (bannerovou) reklamu, tedy jen jednu z forem internetové reklamy.

Opětovně ale poukazujeme na to, že data z monitoringu nepřinášejí údaje o reálné výši investic na mediálním trhu (bez slev, barterů, provizí atp.), odrážejí ale trend v jejich vývoji. Čtyřprocentní meziroční pokles, který monitoring ukazuje, tak bude ve skutečnosti vyšší.

Výdaje do médií I-II/2012, v mil. Kč

Zdroj: Admosphere

Meziroční srovnání investic do jednotlivých mediatypů za období prvních dvou letošních měsíců odpovídá očekávání o vývoji médií v letošním roce s předpokládaným nárůstem internetové reklamy a mírným růstem reklamy televizní. Naopak tisková, rádiová i outdoorová reklama je rovněž v souladu s očekáváním zatím pod úrovní loňského roku.

Za leden-únor 2012 přisuzuje monitoring TV reklamě oproti stejnému období vloni zvýšení o 3 % a internetu o 13 %. Růst je také zaznamenán v kategorii „ostatní“, zahrnující indoorová a instoorová média, stejně jako kinoreklamu a OOH TV.

Meziroční srovnání výdajů do médií (I-II/2012 vs. I-II/2011), mil. Kč

Zdroj: Admosphere

-mav-